Zygmunt Stępiński został ponownie powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jego trzyletnia kadencja rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Zygmunt Stępiński

Zygmunt Stępiński jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórcą Wydawnictwa Murator. Ma rozległą wiedzę o budownictwie i architekturze oraz o historii Żydów polskich. Utrzymuje ożywione kontakty ze środowiskami żydowskimi w Polsce, Izraelu i diasporze oraz środowiskami związanymi z budownictwem i architekturą. Jest członkiem B’nai B’rith Loża Polska oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Od 2012 r. jest związany z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, począwszy od stanowiska zastępcy dyrektora ds. edukacji, marketingu, komunikacji i sprzedaży, następnie p.o. dyrektora i dyrektora. Jako dyrektor odpowiadał m.in. za wdrożenie nowej strategii na lata 2021-2025, określającej kluczowe kierunki rozwoju instytucji. W czasie pandemii nadzorował organizację popularnych i wysoko ocenionych przez krytyków wystaw czasowych, które w latach 2019-2022 odwiedziło ponad 170 000 widzów z Polski i świata.