15 lutego minister Zbigniew Rau spotkał się z duńskim ministrem spraw zagranicznych Larsem Løkke Rasmussenem, z którym przeprowadził konsultacje polityczne.

Agenda rozmów objęła zagadnienia dotyczące polityki wschodniej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego oraz relacji dwustronnych. Głównym tematem rozmów była agresja Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje w wymiarze politycznym, wojskowym oraz humanitarnym.

Minister Spraw Zagranicznych Danii podziękował za wysiłki Polski na rzecz wsparcia Ukrainy. Podkreślił zaangażowanie jego kraju w tym zakresie, wskazując na inicjatywy w obszarze finansowym, wojskowym i przyszłej odbudowy Ukrainy. Poruszono temat koniecznych działań w kontekście polityki bezpieczekństwa wobec agresywnej polityki Rosji, zwłaszcza zwiększenia zdolności NATO do odstraszania i obrony – Nasze kraje mają zbieżną ocenę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. Wierzymy, że europejska architektura bezpieczeństwa musi być budowana ze świadomością stałego zagrożenia ze strony Rosji. Jej najważniejszym elementem powinno być wiarygodne odstraszanie – podkreślił minister Rau. Ministrowie zgodzili się, że o przebiegu wojny zdecyduje głównie determinacja ukraińskiej armii oraz sprzętowa i szkoleniowa pomoc ze strony Zachodu. Wskazali również na konieczność zabezpieczenia innych potrzeb Kijowa, w tym energetycznych i humanitarnych oraz podjęcia działań na rzecz powojenn9ej odbudowy tego kraju.

Ministrowie rozmawiali również o współpracy polityczno-gospodarczej w formacie dwustronnym, jak i na forach organizacji regionalnych i międzynarodowych. Polska i Dania szczególną wagę przywiązują do współpracy energetycznej, która w kontekście skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę zyskała charakter strategiczny. Zarówno strona polska jak i duńska zgadzają się, że gazociąg Baltic Pipe – flagowy przykład polsko-duńskiego partnerstwa nie tylko zacieśnił współpracę dwustronną w sektorze energetycznym, ale także istotnie przyczynił się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy. Innym ważnym obszarem współdziałania obu krajów jest morska energetyka wiatrowa. Minister Rau podkreślił, że Warszawę cieszy rozpoczęcie długoterminowej współpracy między polskimi i duńskimi firmami w zakresie rozwoju farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ