Pierwszy dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego to także Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Nazwiska wyróżnionych poznaliśmy podczas Gali Nauki Polskiej.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

– Dziś obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Gratulujemy wszystkim naukowcom osiągnięć, dziękujemy za odkrywanie prawdy i zaangażowanie w rozwój naszego kraju. Bez polskich naukowców nie byłoby rozwoju niepodległego państwa polskiego – mówił minister Przemysław Czarnek podczas uroczystej gali zorganizowanej z okazji Dnia Nauki Polskiej.

W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało 122 wnioski o przyznanie nagród. Spośród nich 105 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z 13 reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki.

Minister Edukacji i Nauki przyznał 66 nagród zarówno na wniosek uprawnionych wnioskodawców, jak i z inicjatywy własnej.

Kategoria: Zaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało 45 osób, w tym 5 zespołów badawczych. Nagrody przyznano m.in. za:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w wyniku których zostały opracowane lub ulepszone nowe produkty, procesy lub usługi,
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych.

Podczas Gali Nauki Polskiej wyróżnienia z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrali członkowie zespołu badawczego z Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr. hab. Grzegorz Zuzel oraz dr Marcin Misiaszek. Nagrodę z wyróżnionego zespołu otrzymał również prof. dr. hab. Marcin Wójcik.

Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie nagrody odebrali: prof. dr. hab. Matthias Bochtler, Igor Helbrecht oraz Katarzyna Krakowska. Nagrodę z wyróżnionego zespołu otrzymali również: dr Humbert Couto Fernandes, dr hab. Honorata Czapińska, Michał Pastor, Marlena Kisiała, dr Henryk Korza, dr Monika Kowalska oraz dr Anton Slyvka.

W kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej nagrodę odebrał także zespół z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: prof. dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska oraz dr hab. inż. Magdalena Zielińska.

Z kolei nagrody indywidualne podczas Gali Nauki Polskiej odebrali:

 • prof. dr. hab. inż. Marcin Kamiński z Politechniki Łódzkiej,
 • dr Łukasz Rąbalski z Uniwersytetu Gdańskiego,
 • dr hab. inż. Robert Smoleński z Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • dr. hab. Jakub Lipski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • dr. hab. inż. Dariusz Garbiec z Sieci Badawczej Łukasiewiecz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego,
 • dr. hab. inż. Artur Piotr Durajski z Politechniki Częstochowskiej,
 • dr hab. Jacek Potocki z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kategoria: Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

W tej kategorii przyznano 6 nagród indywidualnych. Laureaci zostali wyróżnieni m.in. za:

 • aktywność w zakresie kształcenia studentów, doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
 • prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu, lub kraju,
 • autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

Podczas Gali Nauki Polskiej statuetkę odebrała dr n. med. Wioletta Boznańska z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, którą w tej kategorii nagrodził Minister Edukacji i Nauki z inicjatywy własnej.

Kategoria: Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

W tej kategorii przyznano 11 nagród zarówno indywidualnych jak i zespołowych, które otrzymały 43 osoby. Nagrodzeni wykazali się osiągnięciami w zakresie:

 • praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
 • komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenia oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

W tej kategorii wyróżnieniami zostali:

 • prof. dr hab. n. med. Natalia Maria Marek-Trzonkowska oraz dr n. med. Karolina Elżbieta Piekarska z Uniwersytetu Gdańskiego,
 • dr. n. med. Wojciech Placha, dr hab. n. med. Monika Piwowar oraz dr. n. med. Jacek Zagajewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • dr hab. Anna Sikora, dr inż. Anna Detman z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • dr. hab. Karol Olejniczak, Grzegorz Rzeźnik, Paweł Chabra, Iwona Gasińska-Mulczyńska, Bartosz Lendzion z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego; nagrodę z wyróżnionego zespołu otrzymała również Katarzyna Kamińska,
 • prof. dr. hab. inż. Krzysztof Jóźwiakowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; nagrodę z wyróżnionego zespołu otrzymali również: prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, dr. hab. inż. Michał Marzec, inż. Arkadiusz Malik, dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, dr inż. Magdalena Gizińska-Górna, dr inż. Aneta Pytka-Woszczyło, prof. dr hab. Danuta Urban,
 • prof. dr. hab. inż. Kazimierz Darowicki, dr. hab. inż. Juliusz Orlikowski, dr. hab. inż. Grzegorz Lentke z Politechniki Gdańskiej; nagrodę z wyróżnionego zespołu otrzymali również: inż. Iwona Łuksa oraz inż. Radosław Gospoś,
 • dr. hab. inż. Bartłomiej Wacław Salski z Politechniki Warszawskiej; nagrodę z wyróżnionego zespołu otrzymali również: dr hab. inż. Paweł Kopyt, dr inż. Tomasz Karpisz, prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka, dr inż. Adam Pacewicz, inż. Jerzy Cuper, inż. Mateusz Krysicki,
 • prof. dr. hab. inż. Marek Iwański, dr. inż. Mateusz Marek Iwański, dr. inż. Krzysztof Maciejewski z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach; nagrodę z wyróżnionego zespołu otrzymali również: dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, dr. hab. inż. Grzegorz Mazurek, dr. inż. Przemysław Buczyński.

Nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej odebrał podczas Gali Nauki Polskiej dr Dominik Strapagiela z Uniwersytetu Łódzkiego.

Kategroria: Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

W tej kategorii przyznano 6 nagród za rozszerzanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rynku krajowym i międzynarodowym na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia oraz wspierania rozwoju gospodarczego.

Podczas uroczystej gali nagrody odebrali:

 • prof. dr. hab. Marek Józef Potrzebowski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,
 • dr Dominika Alicja Kaczorowska-Spychalska z Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr. hab. Zdzisław Gajewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr Andrzej Dybczyński z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ PORT – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii,
 • dr Anna Budzanowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kategoria: Całokształt Dorobku

Za całokształt dorobku przyznano 14 nagród indywidualnych. Statuetki z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrali:

 • prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Szpakowska z Politechniki Gdańskiej,
 • prof. dr. hab. inż. Marian Mikołajczyk z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr. hab. n. med. Andrzej Pająk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • dr. hab. Henryk Kiereś z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • Katarzyna Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.