Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy na projekty IPCEI, czyli stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Są to projekty ocenione wstępnie przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej, wpisujące się we wspólne europejskie cele.

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny naboru. Powinny przewidywać te same zadania, zasoby i ten sam cel, co projekt IPCEI, który otrzymał pozytywną decyzję KE dopuszczającą udzielenie pomocy, a także obejmować działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.

Ogłoszone konkursy to:

IPCEI wodorowy, Priorytet III. Zazielenienie przedsiębiorstw
Budżet konkursu 741 000 000 zł
Termin składania wniosków: 15 marca – 14 kwietnia 2023 r.
Obszar tematyczny: na projekty z obszaru niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru
Link do dokumentacji konkursowej: https://www.gov.pl/web/ncbr/ipcei-wodorowy

IPCEI, Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom
Budżet konkursu 593 000 000 zł
Termin składania wniosków: 15 marca – 14 kwietnia 2023 r.
Link do dokumentacji konkursowej: https://www.gov.pl/web/ncbr/ipcei