W Akademii Nauk Stosowanych w Łomży powstała 14. Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). Na sprzęt w nowo powstałym małym centrum nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało niemal 800 tys. zł. W otwarciu kolejnej Strefy Okrywania, Aktywności i Wyobraźni wziął udział Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski.

SOWA w Łomży

– Jestem pewien, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym oraz możliwości swobodnego korzystania z eksponatów, stwarzamy dzieciom i młodzieży optymalne warunki do odkrywania piękna nauki. Przede wszystkim zaś zwiększamy dostęp do zasobów wiedzy i realnie wpływamy na wyrównanie szans społecznych – wskazał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w liście, który wiceminister Dariusz Piontkowski odczytał podczas uroczystości.

W całej Polsce powstają kolejne Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, czyli małe centra nauki, w których zgodnie z innowacyjnym podejściem praktykowanym od lat w Centrum Nauki Kopernik wiedzę zdobywa się poprzez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie. Obrotowe lustra, wiszące piłki czy też krocząca sprężyna to tylko kilka z 17 eksponatów, które czekają na mieszkańców Łomży w Akademii Nauk Stosowanych.

– SOWA to inicjatywa, która ma zachęcać do zgłębiania nauki i odkrywania w sobie możliwości poznawania świata. Centrum Nauki Kopernik przez praktyczne podejście do zdobywania wiedzy próbuje zachęcić dzieci i młodzież do odkrywania reguł rządzących światem oraz zjawisk, o których uczą się w szkole. Jako Ministerstwo Edukacji i Nauki chcemy, aby mieszkańcy Łomży i okolicznych gmin mogli z takiego centrum nauki korzystać – powiedział podczas uroczystości Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski.

Zdaniem wiceministra Dariusza Piontkowskiego SOWA, wzorowana na Centrum Nauki Kopernik, dowodzi, że ten typ przekazywania i popularyzowania wiedzy oraz zdobywania umiejętności jest skuteczny.

Centra nauki w regionach

Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki i Centrum Nauki Kopernik, która polega na tworzeniu małych centrów nauki w mniejszych miastach i miejscowościach (do 150 tys. mieszkańców). Powstają one przy funkcjonujących już instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych, np. domach kultury, bibliotekach, mediatekach, galeriach sztuki, muzeach. W każdej placówce można zwiedzać interaktywną wystawę oraz uczestniczyć w doświadczeniach i eksperymentach naukowych.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania nauką wśród społeczeństwa. Eksponaty przygotowane przez CNK na potrzeby inicjatywy SOWA stanowią autorski wybór zespołu i dotyczą różnych dziedzin nauki. Dzięki temu zwiedzający mogą poznać rozmaite aspekty świata przyrody, takie jak ruch, światło czy ludzki organizm.

Wystawa ma charakter interdyscyplinarny. Majsternia to uzupełnienie wystawy. Myślą przewodnią Majsterni jest „Myślisz lepiej, niż myślisz”. To przestrzeń warsztatowa, w której nie ma gotowych eksponatów. Zwiedzający wybiera z „menu” Majsterni zestaw składający się z zadania do wykonania i pudełka zawierającego potrzebne materiały.

32 małe centra nauki

W ubiegłym roku zostały uruchomione dwie pilotażowe Strefy, Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. W 2022 r. planowane jest udostępnienie kolejnych 18 takich placówek. Z kolei w roku 2023 powstanie kolejnych 12 małych centrów nauki.

W sumie w 32 miejscowościach w Polsce powstaną małe centra nauki, które będą promowały ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu zjawisk otaczającego nas świata. Łączny koszt realizacji inicjatywy to ponad 44 mln zł. W placówkach tych wykorzystane zostaną najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik.