W poniedziałek 10 października w Pałacu Alfreda Biedermanna na Uniwersytecie Łódzkim minister Zbigniew Rau wręczył nagrody i wyróżnienia w IV i V edycji Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych. Nagrodzono prace naukowe, popularnonaukowe i wydawnictwa źródłowe wydane w latach 2019 i 2020.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: publikacji obcojęzycznych, których tematem jest historia Polski oraz prac polskojęzycznych, poświęconych historii polskiej dyplomacji.

– Uznaliśmy, że rzeczą zasadniczą jest to byśmy przez zrozumienie naszej historii byli lepiej rozumiani przez naszych współczesnych. Kiedy doświadczamy załamania się nie tylko architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy, a także zasadniczego zachwiania się porządku międzynarodowego opartego na zasadach, zrozumienie tożsamości państw które biorą udział w tworzeniu nowego porządku jest niezwykle istotne – powiedział minister Rau.

Nagrody i wyróżnienia przyznał Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej. Wśród nagrodzonych znaleźli się Roger Moorhouse za książkę „First to Fight. The Polish War 1939”, oraz profesorowie Marek Kornat i Mariusz Wołos za książkę „Józef Beck Biografia”. Ponadto w Konkursie wyróżniono publikacje: Jacka Fairweathera „The Volunteer. One Man, an Underground Army, and the Secret Mission to Destroy Auschwitz”, Kazuo Fujii „Socjoekonomiczna historia Polski XIX wieku – kształtowanie przedsiębiorcy i nowoczesnego społeczeństwa w Łodzi” (polskie tłumaczenie tytułu), prof. Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974”, dr Danuty Drywy „Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia”, dr Adama Danilczyka „Barskie konfederaty v Zapadnoj Sibiri: biografičeskij slovar’”. Dyplom specjalnego uznania przyznano wzorcowej edycji źródłowej „Listy Milenijne” w opracowaniu prof. Wojciecha Kucharskiego.

W uroczystości wzięli udział prof. Zbigniew Kmieciak – Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Zbigniew Zięba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, a także prof. Karol Polejowski – przedstawiciel Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych i Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Wystawa „Mamo, ja nie chcę wojny!”, która dzięki życzliwości kierownictwa Archiwum Akt Nowych i gościnności Uniwersytetu Łódzkiego została zaprezentowana przed Pałacem Alfreda Biederemanna, pokazuje tragedię wojny oczami najbardziej niewinnych jej ofiar. Ukazuje ona bezmiar cierpienia poprzez zestawienie perspektywy dzieci, które przeżyły II wojnę światową z perspektywą tych, które doświadczają strachu i bólu dziś, za naszą wschodnią granicą.

– My w Polsce myślimy o naszej tożsamości jako o dziedzictwie wolności, równości i solidarności tak w wymiarze polityki wewnętrznej jak i zagranicznej. A zatem szukając naszej tożsamości historycznie ukształtowanej sięgamy do chociażby zasad unii lubelskiej, która została ustanowiona zgodnie z hasłem: „wolni z wolnymi, równi z równymi” – stwierdził minister Zbigniew Rau.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ