Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powołała na funkcję rzecznika prasowego Patrycję Dudek.

Patrycja Dudek jest naczelnikiem wydziału prasowego w Ministerstwie Finansów. Obowiązki rzecznika będzie łączyć z dotychczasowymi zadaniami w ministerstwie. W resorcie pracuje od 1 maja 2021 r. Zaczynała jako ekspert w wydziale prasowym, zajmowała się realizowaniem polityki informacyjnej resortu finansów, obsługą biura prasowego, w tym wystąpień medialnych członków kierownictwa i ekspertów MF, kontaktami z dziennikarzami, aranżowaniem wywiadów oraz organizowaniem wydarzeń medialnych: konferencji i briefingów prasowych. Od czerwca 2022 r. jest naczelnikiem wydziału prasowego, współpracuje z rzecznikiem prasowym Szefa KAS. Zanim trafiła do ministerstwa, była dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej, gdzie przez 7 lat pisała artykuły o tematyce podatkowej.