„W tym miejscu nieco ponad miesiąc temu powstała nowa państwowa instytucja kultury – Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, której zadaniem jest promocja i wsparcie dla szeroko pojętej kultury cyfrowej, przemysłów kreatywnych. Chcemy, żeby to było miejsce łączące różne sektory, z naciskiem na obecność nowych technologii i przedsiębiorczość w kulturze” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej pt. „United with Ukraine game jam – największy postpandemiczny jam dla twórców gier w Polsce”, połączonej z inauguracją działalności nowej instytucji kultury – Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych Mińska 65.

Wicepremier poinformował, że w Centrum będzie miejsce dla designu, architektury, mody, kultury wizualnej, gamingu, teatru, tańca.

Chcemy łączyć różne elementy, obszary kultury, z naciskiem na obecność nowych technologii i przedsiębiorczość w kulturze. To są te dwa wymiary, które są szalenie nowoczesne, ciekawe, kreatywne, rozwijające się tak dynamicznie, że często sami nie wiemy, jakie nowe rozwiązania wchodzą w tym samym czasie do rzeczywistości kreatywnej. Jest to obszar szalenie interesujący także dla młodego pokolenia – wskazał prof. Piotr Gliński.

Szef resortu kultury przypomniał, że państwo polskie wspiera przemysły kreatywne od 2016 roku.

W MKiDN są co najmniej dwa programy poświęcone sektorowi kreatywnemu, kulturze cyfrowej, dlatego bardzo ważnym zadaniem Centrum będzie łączenie sektorów. Chcemy, żeby w tym miejscu była nawiązywana współpraca, także o charakterze międzynarodowym. Tu jest miejsce dla startupów, dla organizacji pozarządowych, dla wszelkiej przedsiębiorczości i kreatywności dotyczącej szeroko pojętej kultury. Chcemy, żeby tu powstało miejsce integrujące tradycyjne obszary kultury z tymi nowoczesnymi. Widzimy olbrzymi potencjał w łączeniu tych obszarów, w porozumieniu, w dialogu, we wspólnym kreowaniu różnego typu inicjatyw z zakresu szeroko pojętej kultury – podkreślił wicepremier Gliński.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego przekazał, że jednym z pierwszych wydarzeń organizowanych przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych jest „United with Ukraine game jam – największy postpandemiczny jam dla twórców gier w Polsce”, który rozpocznie się w piątek po południu w przestrzeniach Mińskiej 65 i którego celem będzie stworzenie w ciągu 48 godzin projektów gier wideo nawiązujących do ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Podkreślił, że tematyka zadania nie jest przypadkowa.

Od prawie 5 miesięcy cała współczesna cywilizacja jest w stanie wojny, ponieważ została napadnięta przez Federację Rosyjską. Na pierwszej linii frontu broni nas społeczność ukraińska. W tej walce ze złem jesteśmy razem – udzielamy pomocy Ukrainie w bardzo wielu wymiarach. Nawet tu, gdzie jesteśmy teraz, było jedno z centrów pomocy dla uchodźców wojennych. Kilka tysięcy rodzin korzystało z tych przestrzeni. Takiego wsparcia udzielamy dalej w bardzo wielu wymiarach – od państwowego po indywidualne – w całej Polsce. Ale przede wszystkim jesteśmy obecni na Ukrainie, wspieramy Ukrainę i, co najważniejsze, wspieramy ją także militarnie. Bo czas jest taki, że najważniejsza jest pomoc na froncie. Wszyscy rzeczywiści sojusznicy Ukrainy o tym wiedzą – podkreślił wicepremier Piotr Gliński.

Wskazując na zaangażowanie w pomoc polskich instytucji kultury, szef resortu kultury przypomniał, że dzień przed rozpoczęciem działań wojennych MKiDN powołało Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. Ponadto cały czas wysyłane są transporty z pomocą, wspierane są instytucje, tworzony jest fundusz digitalizacji kultury czy też fundusz dla kultury o szerokim zasięgu. Podkreślił również, że Ministerstwo ma cały czas bezpośredni kontakt z ukraińskimi partnerami.

Wicepremier Piotr Gliński poinformował, że współorganizatorem „United with Ukraine” jest Departament Dziedzictwa Kulturowego Stanów Zjednoczonych.

Jest to więc wydarzenie o charakterze międzynarodowym polsko-amerykańsko-ukraińskie. Tytuł jest nieprzypadkowy, bo wszyscy musimy być zjednoczeni z Ukrainą i musimy Ukrainę wspierać. Zadaniem dzisiejszego game jam jest zbudowanie gry wideo, dotyczącej dziedzictwa kulturowego Ukrainy w ciągu 48 godzin. Z takim zadaniem zmierzy się 350 uczestników z całego świata. Bardzo się cieszę, że takie konkretne, dobrze wymyślone, a jednocześnie bardzo lubiane przez miłośników gier wydarzenie inauguruje działalność naszego nowego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych – powiedział minister kultury.

United with Ukraine game jam

Game jam to rodzaj maratonu, podczas którego uczestnicy – osoby posiadające umiejętności z takich obszarów jak sztuka, audio, design i programowanie – tworzą gry w jak najkrótszym czasie, zazwyczaj od 24 do 72 godzin.

Podczas United with Ukraine game jam, które potrwa od 8 do 10 lipca, uczestnicy mają 48 godzin na stworzenie gry inspirowanej dziedzictwem Ukrainy. Do udziału w maratonie zgłosiło się 350 uczestników z 16 krajów – 150 z nich weźmie udział w wydarzeniu stacjonarnie, zaś 200 – online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone.

Centrum Przemysłów Kreatywnych

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych zostało powołane 1 czerwca 2022 r. Jego utworzenie jest kontynuacją i rozwinięciem polityki wsparcia polskich przemysłów kreatywnych realizowanej od 2016 r., która wynika z potrzeb i postulatów polskich twórców i przedsiębiorców. Centrum ma za zadanie ich wspierać i stwarzać im jak najlepsze warunki do tego, aby mogli godnie zarabiać na swojej pracy i swoich talentach.

Potencjał rozwojowy przemysłów kreatywnych dostrzega nie tylko Polska – wiele państw intensywnie inwestuje w rozwój swoich krajowych przemysłów kreatywnych. Obszar ten stanowi współcześnie pole gospodarczo-kulturowej konkurencji międzynarodowej.

Działalność bieżąca Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych koncentruje się na kilku obszarach kluczowych dla rozwoju polskich przemysłów kreatywnych, do których należy:

  • animowanie współpracy na linii kultura-biznes-nauka-technologia;
  • inwestowanie w rozwój polskich przemysłów kreatywnych – w szczególnie rokujące, prorozwojowe i atrakcyjne kulturowo projekty oraz w wybitnie utalentowanych twórców;
  • realizowanie innowacyjnych, łączących potencjał i zasoby wielu różnych branż kreatywnych projekty, promujących polską kulturę oraz budujących pozytywny wizerunek Polski w oparciu o przemysły kreatywne;
  • edukacja i profilaktyka.