Kampania promująca szczepienia dzieci z Ukrainy w Polsce oraz wsparcie w zakresie dostaw szczepionek – to główne założenia porozumienia o współpracy podpisanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i Rasheda Mustafę Sarwara, Koordynatora UNICEF ds. Sytuacji Kryzysowych na rzecz Uchodźców w Polsce. Kampania informacyjna ruszy 1 lipca i ma zwiększyć zainteresowanie szczepieniami w grupie uchodźców.

Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,3 mln uchodźców z Ukrainy, przeważnie kobiet i dzieci. Aby zapewnić i utrzymać zdrowie publiczne, szczególnie wśród najmłodszej populacji, konieczne jest dotarcie do ukraińskiego społeczeństwa z informacjami na temat szczepień według polskiego Programu Szczepień Ochronnych. Dlatego minister zdrowia Adam Niedzielski i Koordynator UNICEF ds. Sytuacji Kryzysowych na rzecz Uchodźców w Polsce Rashed Mustafa Sarwar podpisali porozumienie o współpracy w kontekście pomocy kobietom i dzieciom z Ukrainy. Kampania informacyjna ruszy 1 lipca br.

– Wspólnie z UNICEF chcemy pomagać ukraińskim dzieciom. Będziemy zachęcać do udziału w kalendarzu szczepień i starać się, by w pełni korzystały z uprawnień, podobnie jak polskie dzieci – podkreślał Adam Niedzielski.

Obecnie stan zaszczepienia noworodków utrzymuje się na poziomie niemal 95 proc., również w odniesieniu do dzieci pochodzących z Ukrainy. Zapobiega to występowaniu groźnych chorób zakaźnych, ale istotne jest, aby utrzymać wysoki poziom wyszczepienia na dalszych etapach życia dziecka. Ukraińskie dzieci, urodzone w Polsce są szczepione wg procedur obowiązujących dla dzieci polskich i objęte są polskim kalendarzem szczepień.

W ramach współpracy z resortem zdrowia, UNICEF dostarczył już 50 tys. dawek szczepionek p/IPV (przeciwko polio)i 5 tys. dawek szczepionek p/WZW A (wirusowemu zapaleniu wątroby typu A). Zaproponował także wsparcie w obszarze szczepionek przeciwko gruźlicy, WZW B oraz szczepionek MMR.

– Dla dobra matek i dzieci, które musiały opuścić Ukrainę będziemy rozwijać współpracę i szukać nowych obszarów pomocy. Chcemy wspierać polski rząd w działaniach – zapowiadał Rashed Mustafa Sarwar.

Priorytetem współpracy jest także zapewnienie dostępu do podstawowych usług zdrowotnych dla matek i dzieci z Ukrainy, w tym do profilaktyki przeciwepidemicznej poprzez szczepienia ochronne. Podpisane porozumienie zakłada także wsparcie żywieniowe (poradnictwo i zaopatrzenie) dla matek niemowląt i małych dzieci oraz pomoc w zakresie równego dostępu do usług opieki zdrowotnej dla dzieci z niepełnosprawnościami i zdrowia psychicznego nastolatków.