Rada Ministerialna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest dorocznym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Organizacji lub ich przedstawicieli.

Jest to także wydarzenie podsumowujące roczną prezydencję danego kraju. Z racji polskiego przewodnictwa w OBWE w 2022 r. tegoroczna Rada Ministerialna odbędzie się w dniach 1-2 grudnia w Łodzi.

Ministrowie lub ich pełnomocnicy państw członkowskich i państw współpracujących dokonają przeglądu i oceny sytuacji bezpieczeństwa w obszarach Euroatlantyku i Eurazji w wymiarze polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym oraz ludzkim na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy oraz wyznaczą cele i mechanizmy działania na kolejny rok.

W 2023 r. przewodnictwo w OBWE obejmie Macedonia Północna.

 

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ