15 grudnia br. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych „Pro Dignitate Humana”. Jej tegorocznym laureatem został Dom św. Marcina de Porres z Fastowa na Ukrainie. W imieniu laureata Nagrodę z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua odebrał o. Jarosław Krawiec, Wikariusz Prowincjalny Dominikanów na Ukrainie.

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau zauważył, że poczucie wspólnoty zbudowane przez Dom św. Marcina pozwoliło na ogromną mobilizację w tragicznych warunkach agresji Rosji na Ukrainie. – „ Podczas wojny kwestia poszanowania godności człowieka nabrała jeszcze większego znaczenia” – podkreślił minister Rau.

Sama działalność Domu św. Marcina rozpoczęła się od organizacji skromnej świetlicy, opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami, przygotowywania posiłków dla seniorów czy budowy boiska. Przedsięwzięcia te skupiły lokalną społeczność, która stała się fundamentem aktywności Domu i przekształciły ją we wspólnotę ludzi żyjących już nie obok siebie, ale ze sobą i dla siebie.

Od pierwszych chwil rozpoczętej 24 lutego br. agresji rosyjskiej Dom św. Marcina niezwykle aktywnie zaangażował się w pomoc humanitarną. Regularnie organizuje zbiórki i przekazuje pomoc zarówno na tereny objęte działaniami wojennymi, jak i dla uchodźców wewnętrznych. Wolontariusze Domu św. Marcina niosą także pomoc humanitarną na terenach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej, gdzie sytuacja humanitarna pozostaje krytyczna. Są często jedynymi dawcami tej pomocy. Działalność Domu św. Marcina jest wspierana przez Ambasadę RP w Kijowie.

Organizacja wspiera również tych, którzy na skutek działań wojennych utracili swoje domy. Włączyła się między innymi w budowę domów kontenerowych, a wolontariusze zaangażowani są w pomoc w odbudowie domów zniszczonych podczas rosyjskich ataków.

Pro Dignitate Humana

Nagroda ”Pro Dignitate Humana” przyznawana jest od 11 lat przez Ministra Spraw Zagranicznych osobie lub organizacji pozarządowej za bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ