Minister Adam Niedzielski podpisał dziś porozumienie dotyczące Programu FEnIKS  – Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Ministerstwo Zdrowia otrzymało z Programu prawie 3 mld zł. Środki trafią na działania infrastrukturalne w opiece zdrowotnej.

14 grudnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako instytucja zarządzająca, podpisało porozumienia z instytucjami pośredniczącymi w sprawie realizacji Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

Porozumienie w imieniu instytucji zarządzającej podpisał minister Grzegorz Puda, a ze strony Ministerstwa Zdrowia – jako instytucji pośredniczącej – minister Adam Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia będzie odpowiadać za wdrażanie działań z zakresu ochrony zdrowia (w ramach Priorytetu VI – Zdrowie oraz Priorytetu VIII – Pomoc techniczna). Na ten cel otrzymało prawie 3 mld zł.

Na inwestycje infrastrukturalne oraz cyfryzację w Podstawowej Opiece Zdrowotnej trafi miliard złotych. Jednostki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej przy szpitalach ponadregionalnych otrzymają ok. 907 mln zł na roboty budowalne oraz doposażenie m.in. w sprzęt medyczny. Natomiast na psychiatrię dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (inwestycje infrastrukturalne, relokację oddziałów) trafi ok. 761 mln zł,  a na ratownictwo medyczne – ok. 234 mln zł (inwestycje w infrastrukturę, doposażenie dyspozytorni medycznych i budowa zaplecza szkoleniowego dla kadry Lotniczego Pogotowia Ratunkowego).

Ministerstwo Zdrowia będzie odpowiadać m.in. za organizowanie systemu oceny i wyboru projektów do dofinansowania, zawieranie i realizację umów, sprawozdawczość, działania kontrolne, promocję.

Program FEnIKS poprawi warunki dla zrównoważonego rozwoju kraju przez budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej. Łącznie na inwestycje z Programu FEnIKS trafi niemal 29,3 mld euro (z czego 24,2 mld euro z funduszy Unii Europejskiej).

Więcej informacji o Programie FEnIKS.