(Warszawa, 01.06.2023) –  Po raz pierwszy, Forum Kobiet w Logistyce wybrało „Mistrzów ESG w Logistyce 2023”. Celem wyróżnienia jest promowanie dobrych praktyk w obszarze ESG i działalności zgodnie ze zrównoważonym rozwojem a przede wszystkim wyróżnienie firm, które wzorcowo wdrażają strategie ESG w swoich organizacjach. Organizatorką konkursu „Mistrz ESG w Logistyce roku” jest Beata Trochymiak, twórczyni i organizatorka Forum Kobiet w Logistyce.

Od ESG nie ma ucieczki. Dyrektywa CRSD dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju obowiązuje od grudnia ub.r. Nakłada ona nowe wymogi co do obowiązków raportowania niefinansowego z działań w obszarze ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) – na razie dotyczy to wielkich firm, ale obowiązek ten ma być rozszerzany od 2024 roku o kolejne przedsiębiorstwa, w zależności od wielkości i spełniających określone kryteria m.in. wielkości zatrudnienia i przychodów. Należą do nich także firmy z branży TSL.

 

Temat ESG  w logistyce został wpisany na stałe w agendę Forum Kobiet w Logistyce w ubiegłym roku. A w tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „Mistrz ESG w Logistyce roku”.  Powstał on w ramach Forum Kobiet w Logistyce z inicjatywy i potrzeby środowiska zgromadzonego wokół Forum.

 

Mistrzowie ESG w Logistyce 2023 wybrani!

Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się firmy będące uczestnikami rynku logistycznego. Zgłoszenia dokonywano za pomocą ankiety, w której należało opisać swoje projekty w zakresie ESG.  Oceny projektów i działalności zgłoszonych do konkursu dokonała Kapituła, powołana przez organizatorkę Forum Kobiet w Logistyce – Beatę Trochymiak, w skład której wchodzą: Aleksandra Zielińska Marketing Manager Poland & Ukraine w IVECO Poland; dr Marta Szymborska Menedżerka ds. Komunikacji, PR i ESG / Head of Communication, PR & ESG w GS1 Polska oraz Beata Konecka, niezależna ekspertka w zakresie ESG, CSR, komunikacji i PR w logistyce.

 

W drodze punktacji wybrano zwycięzców. Tytuł „Mistrza ESG w Logistyce 2023” w pierwszej edycji konkursu otrzymały firmy:

 

Grupa Raben – „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ochrona klimatu (Enviromental) kapituła konkursu szczególnie doceniła zrealizowane przez firmę projekty w zakresie dekarbonizacji i niskoemisyjności transportu drogowego

AVON Polska  – „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: działalność społeczna (Social), kapituła doceniła misję AVON, którą jest tworzenie lepszego świata dla kobiet i dla nas wszystkich, realizację długofalowych kampanii przeciw rakowi piersi oraz kampanii przeciwdziałania przemocy

Prologis „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ład korporacyjny (Governance), kapituła doceniła firmę za politykę równouprawnienia i różnorodności, za projekty innowacyjne i rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w obiektach budowanych przez firmę na całym świecie.

 

W każdej z trzech kategorii kapituła konkursu przyznała też wyróżnienia. Otrzymały je firmy:

Kuehne + Nagel za działania na rzecz ochrony klimatu

ABC Czepczyński za działalność społeczną

DB Schenker za działalność w ramach ładu korporacyjnego, równouprawnienia i różnorodności

 

O konkursie „Mistrz ESG w Logistyce roku”
Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie punktacji udzielonej niezależnie przez każdą z członkiń kapituły, a suma wszystkich punktów – czyli największa ich liczba, wskazała najlepszych. Udział w konkursie był otwarty i można zgłosić swoją firmę, wypełniając ankietę, w której można było opisać swoje projekty w zakresie ESG w 3 kategoriach: ochrony klimatu, działalności społecznej i ładu korporacyjnego.

 

  1. Forum Kobiet w Logistyce odbyło się w dniach 29-30 maja w Józefowie k/Warszawy, pod hasłem „Excellence Together”. Wyróżnienia i statuetki „Mistrzowie ESG w Logistyce roku” zostały wręczone zwycięzcom w trakcie uroczystej gali wieczorem 29 maja w pierwszym dniu Forum.