Wsparcie sejmiku Mazowsza dla 7 miejskich placówek medycznych pozwoli na zakup sprzętu i wyposażenia, a także niezbędne modernizacje i rozbudowy. Stołeczne placówki medyczne otrzymają pomoc finansową z budżetu województwa w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

 

Mazowsze wspiera Warszawę

Ze wsparcia, które samorząd województwa mazowieckiego przekazuje miejskim podmiotom leczniczym, korzystają mieszkańcy Warszawy na każdym etapie swojego życia – te pieniądze przeznaczamy na jeszcze lepszą jakość opieki położniczej, noworodkowej, pediatrycznej, ortopedycznej, chirurgicznej, kardiologicznej, onkologicznej oraz długoterminowej. Tym razem łączna wartość środków przekazanych przez władze Mazowsza to 23 mln zł, które trafią do 7 miejskich placówek leczniczych. Dzięki temu, zmodernizujemy oraz wyposażamy nasze szpitale w dodatkowy nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy m.in. odpowiedzialna za obszar miejskiej polityki zdrowotnej.

 

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, to kolejne wsparcie skierowane do warszawskich szpitali. – W zeszłym roku pomogliśmy m.in. w budowie drugiego pawilonu medycznego przy ul. Mehoffera, przeznaczyliśmy także środki na jego wyposażenie. Kolejny projekt dotyczył modernizacji i doposażenia Szpitala Czerniakowskiego. Teraz pomagamy w realizacji aż 7 niezwykle ważnych inwestycji. Ich zakres jest różnorodny, ale cel jeden – zapewnienie mieszkańcom opieki medycznej na najwyższym poziomie.

„Mazowsze dla równomiernego rozwoju” to największy, z realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego, program wsparcia. Przekazywane w ramach niego środki pomagają w budowie dróg, ośrodków kultury, szkół, przedszkoli, a także w rozbudowie i doposażeniu placówek medycznych.

 

23 mln zł dla szpitali i przychodni

W tym roku wsparcie z budżetu województwa pomoże w doposażeniu i rozbudowie placówek medycznych miasta st. Warszawy. W sumie 7 stołecznych projektów otrzyma aż 23 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Dofinansowane otrzymały następujące projekty:

  • Modernizacja i przygotowanie do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim

Inwestycja obejmie przebudowę i modernizację pomieszczeń Szpitala Czerniakowskiego o powierzchni ok. 400 m². W ramach pododdziału udarowego powstanie pracownia angiografii, sala intensywnego nadzoru, pomieszczenia przygotowawcze, śluzy personelu i pacjenta. Zakupiony zostanie sprzęt i aparatura medyczna, w tym m.in.: angiograf, łóżka intensywnej opieki, respirator oraz kardiomonitory z centralą. Wartość inwestycji szacowana jest na 7 mln zł. Na jej realizację władze Mazowsza przeznaczyły 4 mln zł.

  • Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego

Dzięki wsparciu samorządu województwa szpital zakupi nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, w tym mobilny aparat RTG, 10 respiratorów, 2 aparaty do znieczuleń, aparat do ultrasonografii endoskopowej (EUS), aparat ultrasonograficzny wielofunkcyjny oraz zestaw narzędzi laparoskopowych z torem wizyjnym. Możliwe będzie także dostosowanie pomieszczeń pracowni endoskopowej. Wartość inwestycji to 4 mln zł, z czego 2.4 mln zł przekaże samorząd województwa mazowieckiego.

  • Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”

Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych pacjentów i informacji medycznych, rozszerzenie obszaru działania w zakresie usług medycznych, optymalizacja kosztów utrzymania placówki w obszarze zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz medyczną. Inwestycja umożliwi wprowadzenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa sieciowego i oprogramowania do zarządzania aparaturą medyczną, rozbudowę funkcjonalności centrali telefonicznej oraz uruchomienie dodatkowych punktów dostępowych sieci WiFi. Obejmie także modernizację systemu telewizji przemysłowej CCTV. Wartość projektu to 5.3 mln zł, z czego 3.1 mln zł wyniesie wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.

  • Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. Św. Rodziny

Celem wspartego przez samorząd województwa mazowieckiego projektu jest doposażenie szpitala i rozbudowa systemów informatycznych. Placówka zakupi niezbędny sprzęt i wyposażenie medyczne, w tym m.in.: inkubatory, respiratory, pompy medyczne, kardiomonitory, ultrasonograf, lampy do fototerapii, aparat do hipotermii leczniczej, aparat aEEG oraz rozbuduje systemy informatyczne szpitala. Wartość inwestycji to 6.5 mln zł, z czego wsparcie z budżetu województwa stanowić będzie 3.9 mln zł.

  • Modernizacja Centrum Medycznego „Żelazna”

Celem prac jest zwiększenie dostępności architektonicznej pomieszczeń dla pacjentek ze szczególnymi potrzebami oraz wdrożenie rozwiązań ograniczających energochłonność budynku. Środki zostaną również wykorzystane m.in. na modernizację sygnalizatorów akustycznych, montaż dodatkowych czujek dymu oraz modernizację systemu wizualizacji sygnalizacji. Inwestycja obejmie także m.in. kompleksową modernizację oddziału położniczego o powierzchni 300 m². Oddział zostanie wyposażony m.in. w panele nadłóżkowe, cyfrową instalację przyzywową i sprzęt niezbędny do pielęgnacji noworodków. Koszt zadania to 2.7 mln zł, z czego 1.6 mln zł to wsparcie samorządu Mazowsza.

  • Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego

Wsparcie samorządu województwa pozwoli na zakup narzędzi i sprzętu medycznego do realizacji świadczeń medycznych w zakresie chirurgii, ortopedii i położnictwa, w tym m.in.: zestawu laparoskopowego, napędów ortopedycznych, napędów neurochirurgicznych, narzędzi operacyjnych, narzędzi do kręgosłupa lędźwiowego, protezy biodra, narzędzi do laparotomii ginekologicznej i cesarskich cięć, narzędzi do wyrostka, przepukliny, naczyniówki, a także narzędzia do laparotomii. Wartość inwestycji to 6.7 mln zł, z czego 4 mln zł to wsparcie z budżetu województwa.

  • Budowa przychodni przy ul. Przy Agorze 16B w Warszawie

Na terenie Bielan powstaje nowa przychodnia zdrowotna, która zapewni opiekę medyczną dla dzieci i dorosłych. W placówce znajdą się również: zakład rehabilitacji leczniczej, poradnie specjalistyczne, w tym m.in. ginekologiczna i zdrowia psychicznego. Inwestycję realizuje Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wartość inwestycji została oszacowana na 30 mln zł, z czego 4 mln zł to środki samorządu województwa mazowieckiego. W ramach projektu zostanie dofinasowany zakup pierwszego wyposażenia, m.in.: regałów, lady rejestracji, luster, pochwytów, siedziska pod natrysk oraz stacji uzdatniania wody.

 

7 miejskich szpitali ze wsparciem unijnym – COVID-19

Od początku pandemii samorząd województwa mazowieckiego wspiera miejskie szpitale w walce z COVID-19 w ramach unijnego projektu covidowego. Jego partnerami jest aż 75 podmiotów, w tym szpitale miejskie, rządowe, wojewódzkie, a także stacje pogotowia ratunkowego.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk obecnie jest to jeden z największych projektów zdrowotnych. – To właśnie dzięki wsparciu unijnemu udało się zakupić aparaturę medyczną, środki ochrony osobistej, a także przeprowadzić niezbędne prace remontowe. Tylko do szpitali stołecznych trafiło blisko 450 sztuk sprzętu i wyposażenia oraz ponad 3 mln sztuk środków ochrony osobistej. Na tym nie koniec. Dobra informacja jest taka, że projekt zostanie zwiększony o kolejnych 100 mln zł, z czego 78 mln zł to środki unijne – zaznacza wicemarszałek.

W projekcie uczestniczy 7 szpitali podległych miastu stołecznemu Warszawie, do których trafiło ponad 41 mln zł na zakup sprzętu i niezbędne remonty. Są to: Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK”, Szpital Grochowski, Szpital Czerniakowski, Szpital Praski, Szpital Wolski, Szpital Bielański i Szpital Południowy.

W ramach otrzymanego wsparcia do tych placówek trafiło m.in. 270 sztuk aparatury medycznej (m.in. aparaty do znieczulenia, tory wizyjne, pompy infuzyjne, aparaty USG, aparaty do wentylacji wysokoprzełykowej, defibrylatory i kardiomonitory), 174 sztuki wyposażenia (m.in. bronchoskopy jednorazowe, łóżka do intensywnego nadzoru, ssaki medyczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, reduktory na butle i termometry), ponad 3 mln sztuk środków ochrony osobistej i blisko 30 tys. litrów płynów do dezynfekcji.