Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022 wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i marszałek Grzegorz Schreiber otworzyli debatę, dotyczącą nowego programu regionalnego dla województwa łódzkiego.

Dzięki skutecznej współpracy strony rządowej z samorządową mamy przyjęte wszystkie programy regionalne dla perspektywy finansowej 2021-2027. Budżet programów to łącznie 33,5 mld euro, co jest gigantycznym zastrzykiem finansowym dla wsparcia inwestycji w polskich regionach

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Najwięcej pieniędzy – około 8,4 mld euro – przeznaczonych zostanie na finansowanie inwestycji środowiskowych i obniżających emisyjność gospodarki. 8 mld euro natomiast na działania mające na celu włączenie społeczne i wsparcie najbardziej potrzebujących grup społecznych. Kolejne 2,7 mld euro na inwestycje infrastrukturalne w tym zakresie. Na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców i innowacyjności gospodarki przeznaczymy 3,5 mld euro. Na wsparcie projektów transportowych w programach regionalnych trafi łącznie 3,7 mld euro.

Jakie pieniądze dla Łódzkiego?

Do województwa łódzkiego trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln euro w ramach programu regionalnego. To prawie pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania

– powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Na tę kwotę składa się ponad 1,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które ma być przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców.

Około 660 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Plus z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego samorząd będzie mógł wykorzystać na tzw. działania miękkie, czyli między innymi wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników.

Nowością jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), z którego skorzysta region bełchatowski. To około 370 mln euro na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

– dodała wiceminister.

Pieniądze z FST w swoich budżetach w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027 będzie posiadać pięć województw: śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie.

Jak Łódzkie korzysta z funduszy unijnych w obecnej perspektywie?

W okresie 2014-2020 region miał do dyspozycji 1,62 mld euro z EFRR, ponad 634 mln euro z EFS oraz ponad 31 mln euro z REACT-UE. Łącznie to około. 2,29 mld euro, czyli ponad 8,5 tys. zł na każdego mieszkańca województwa. Stawia to region na ósmym miejscu pod względem wsparcia unijnego per capita.