Pierwsze samorządy i organizacje pozarządowe już niebawem otrzymają pieniądze na stworzenie nowych mieszkań o dobrym standardzie i niskim czynszu oraz miejsc w schroniskach i noclegowniach – w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Kwota dotacji przeznaczona na ten cel w tym roku to ponad 1,65 mld zł, a wysokość bezzwrotnych dopłat może wynieść nawet 80 proc. kosztów inwestycji.

W ciągu ostatnich dwóch lat program zyskał ogromną popularność. Rośnie liczba wniosków o dofinansowanie inwestycji mieszkaniowych. Skokowo wzrosła liczba przyznanych dotacji bezzwrotnych oraz rozpoczętych i zakończonych budów. Z satysfakcją mogę dziś ogłosić, że lista inwestycji, które zostaną zrealizowane z pomocą państwa, znów się wydłuża, a budżet programu wynosi aż 1,65 mld zł – informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. – Budownictwo komunalne i socjalne to mieszkania w dobrym standardzie i gotowe do wprowadzenia, z niskim czynszem – dodaje szef MRiT.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to program, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii. Bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pierwsze umowy

Do 9 instytucji trafi 114 mln zł na 10 inwestycji – od remontów istniejących już budynków czy pustostanów poczynając, a na budowie zupełnie nowych obiektów kończąc. Dzięki rządowym środkom powstanie 573 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali mieszkalnych, a dzięki współpracy z organizacjami dobroczynnymi także 80 miejsc w schroniskach dla bezdomnych.

Wśród instytucji z pierwszymi tegorocznymi umowami są: gmina miejska Głogów, gmina miejska Ciechanów, gmina Pszczyna, gmina Sędziszów Małopolski, gmina Chełmno, miasto i gmina Prabuty, gmina Goleniów, miasto Elbląg, a także Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Gdańsku.

Zmiany w programie

W 2021 roku w życie wszedł tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, w ramach którego m.in. znacznie zwiększono dofinansowanie dla gmin z Funduszu Dopłat oraz wprowadzono rozwiązania ułatwiające gminom tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wspierających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej (w tym podniesiono finansowe wsparcie do nawet 80 proc.).

Co więcej, w 2022 r. MRiT wprowadziło w programie kolejne zmiany, które spowodowały zwiększenie skali działania programu. To m.in.:

  • Możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc., co jest niezmiernie ważne w sytuacji rosnących cen materiałów i kosztów wykonania robót.
  • Środki dla gmin przed startem budowy.

Efekty naszych działań

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki wprowadzonym zmianom gminy w całym kraju otrzymały finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań. Utworzono również 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych i 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Łączna kwota przyznanego dofinasowania z Funduszu tylko w latach 2021 i 2022 wyniosła 2,1 mld zł.

Dla porównania w 2014 r. wpłynęło jedynie 121 wniosków, a suma dofinansowania ledwie przekroczyła 81 mln zł. Rok później zgłoszono 163 wnioski (dofinansowanie 116,5 mln zł).

Dostępność kredytów mieszkaniowych dla osób o średnich i niskich dochodach jest coraz niższa. Podobnie jak możliwości wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym. Budowa czynszówek ze środków publicznych to jeden ze sposobów na trudniejsze czasy na rynku nieruchomości – podkreśla minister Waldemar Buda.

Przyznane od początku działania programu dotacje to ponad 3,47 mld zł. W tym czasie, dzięki wsparciu z budżetu państwa w całej Polsce powstało już około:

  • 26,3 tys. lokali komunalnych,
  • 241 mieszkań chronionych,
  • 88 lokali komunalnych dla powodzian,
  • 878 miejsc w domach dla osób bezdomnych,
  • 532 miejsca w noclegowniach i ogrzewalniach.

Materiały

Wsparcie BSK Prezentacja
Wsparcie​_BSK.pdf 1.96MB