Trwająca od ponad siedmiu miesięcy rosyjska inwazja na Ukrainę oprócz niewyobrażalnego cierpienia ludności cywilnej przyniosła ogromne straty gospodarcze, ekologiczne i społeczne. Kto i z jakiej pozycji mówi o Ukrainie i jej bezpieczeństwie? Czy rozproszone źródła energii są rozwiązaniem na kryzys energetyczny? Nad tymi zagadnieniami zastanawiać się będą eksperci i ekspertki podczas konferencji “Ukraina pod lupą”, która poświęcona będzie kluczowym kwestiom politycznego, gospodarczego i społecznego rozwoju w Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji na to suwerenne państwo oraz jego odbudowie.

  • Za każdym razem, kiedy słyszę o konflikcie w Ukrainie, to się wzdrygam, bo nie ma żadnego konfliktu w Ukrainie. Jest atak, jest ofensywa przeciwko Ukrainie, która trwa od 2014 roku – Oksana Zabużko, ukraińska pisarka i filozofka.[1]
  • W XXI wieku nie ma miejsca na użycie siły i przymusu w celu zmiany granic. Napięcia i konflikty powinny być rozwiązywane wyłącznie w drodze dialogu i dyplomacji – Rada Europejska, 24 lutego 2022.[2]
  • “Ukraina pod lupą” to interdyscyplinarne, społeczne wydarzenie, w trakcie którego poszukiwane będą rozwiązania inkluzywne, holistyczne oraz zgodne z duchem zielonej transformacji.

Wojna to nie tylko polityka…

To przede wszystkim niewyobrażalne cierpienie sprowadzone na ludzi żyjących w obszarach objętych konfliktem. Zbrodnie na ludności cywilnej, straty materialne, uchodźstwo oraz skażenie środowiska naturalnego, to zaledwie kilka spośród wyzwań z którymi mierzymy się już dzisiaj, a które towarzyszyć nam będą jeszcze przez wiele kolejnych lat. Nam – albowiem tragiczne skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę dotykają również Polski, całego regionu, a nawet świata. Od 24 lutego tego roku prawie 7 mln Ukraińców i Ukrainek znalazło w Polsce swój azyl.[3] Codziennie wspólnie z nimi zastanawiamy się, jak długo potrwa jeszcze agresja za naszą wschodnią granicą? Jak to możliwe, że w XXI wieku w sercu Europy wciąż łamane są prawa człowieka? Jak radzić sobie w obliczu przepełnionej cierpieniem codzienności? Brutalna inwazja na Ukrainę wskazała liczne pytania o przyszłość tego kraju, ale i o przyszłość wspólnych polityk unijnych. W społecznym interesie leży, aby odpowiedzi na nie były jak najbardziej inkluzywne, holistyczne oraz zgodne z duchem zielonej transformacji.

„Ukraina pod lupą” to edycja specjalna dorocznej konferencji „Świat pod lupą”. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe, organizowanej przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie z organizacjami partnerskimi. Cykl ma na celu stworzenie platformy dla wymiany na temat najbardziej palących zagadnień współczesnego świata w gronie renomowanych intelektualistów/intelektualistek, ekspertów/ekspertek i mówców/mówczyń z rozmaitych państw. Tegoroczne wydarzenie poświęcone jest najważniejszym kwestiom politycznego, gospodarczego i społecznego rozwoju w Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji na to suwerenne państwo. To również okazja dla ekspertów/ekspertek z Ukrainy by dyskutować, sieciować i wymieniać poglądy ze społecznością międzynarodową na temat sytuacji w swoim kraju.

Wiemy jaka ważna jest narracja. Kto mówi o kim i w jaki sposób. Dlatego ekspertki i eksperci z Ukrainy powinni mieć możliwość mówienia o sobie. Mówienia o tym co dzieje się w ich kraju. Mówienia o tym jaka jest ich perspektywa na działania wojenne Rosji wobec Ukrainy. Na to jak będzie wyglądał kiedyś ich kraj po końcu wojny. Mówienia o tym jak postrzegają teraźniejszość i jakiej życzą sobie przyszłości. Chcemy stworzyć forum, na którym będzie to możliwe. Forum to, to dwudniowa konferencja “Ukraina pod lupą” na której ekspertki i eksperci z Ukrainy opowiadają o narracji, opowiadają o migracji i o uchodźstwie. Opowiadają o zielonej odbudowie miast. Opowiadają także o tym jak postrzegana jest polityka bezpieczeństwa na Wschodzie, o tym jak widzą ją eksperci i społeczeństwa Zachodu. – Joanna Maria Stolarek, Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bolla w Warszawie

 

Język wojny

Czy wystarczająco zastanawiamy się, jak mówimy o Ukrainie i jej bezpieczeństwie? To jak opisujemy dzisiejszą rzeczywistość, wpływa na to, jak ją postrzegamy i na nią reagujemy. Jak inwazja Rosji na Ukrainę komunikowana jest w samej Ukrainie, krajach bałtyckich, Polsce oraz Niemczech? Jak w nieuświadomiony sposób powielamy błędne koncepcje oraz kto na tym cierpi, a kto korzysta? Aby nie znaleźć się w sytuacji, w której rosyjskie media propagandowe będą mogły wykorzystywać nasze wypowiedzi na swoją korzyść musimy pozostawać wrażliwi także na płaszczyźnie języka – obecnie tocząca się wojna jest także wojną komunikacyjną.

 

Podczas panelu otwierającego konferencję „Ukraina pod Lupą” specjaliści i specjalistki dyskutować będą o tym, w jaki sposób za pomocą języka nieświadomie powielamy krzywdzące uogólnienia dotyczące wojny w Ukrainie. Podejmą się rozmowy o tym, dlaczego bezpieczeństwo odmiennie rozumiane jest na Wschodzie i Zachodzie Europy oraz, co możemy zrobić w celu przezwyciężenia istniejących podziałów.

Jak wziąć udział w wydarzeniu?

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 października w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, V piętro) w Warszawie.

Rejestracja na wydarzenie stacjonarne: https://bit.ly/ukrainapodlupa.
Szczegółowy program: https://calendar.boell.de/pl/event/ukraina-pod-lupa

***
Fundacja im. Heinricha Bölla to niemiecka fundacja polityczna, bliska partii Zielonych, która działa w ponad 60 krajach poprzez 34 biura zagraniczne na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci i międzykulturowego porozumienia. Przedstawicielstwo w Warszawie istnieje od 20 lat i prowadzi projekty w obszarach Energia i Klimat, Europejska Polityka Rolna, Demokracja i Prawa Człowieka, Europa i Sprawy Międzynarodowe oraz Dialog Bałtycki.

Celem Fundacji jest wzmacnianie demokracji i praw człowieka, zwiększanie partycypacji obywatelskiej oraz promowanie długofalowej, zrównoważonej modernizacji społeczno-ekonomicznej w oparciu o trwały i sprawiedliwy rozwój oraz czyste środowisko. Osią łączącą wszystkie działania są wspólne europejskie wartości.

Wspólnie z partnerami organizuje dyskusje, konferencje, wydaje publikacje, wspiera niezależne dziennikarstwo. Aktualności są na bieżąco rozsyłane w newsletterze, na który można się zapisać poprzez stronę internetową. Wszystkie publikacje są dostępne na www.pl.boell.org/pl/publikacje.

[1] Ukraińska pisarka Oksana Zabużko w Nowym Świecie Muzyki: Wojna zaczyna się od języka, https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28152355,oksana-zabuzko-w-nowym-swiecie-muzyki-wojna-zaczyna-sie-od.html, 24.02.2022.

[2] Reakcja UE wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-response-ukraine-invasion/, 6.10.2022.

[3] Komenda Główna Straży Granicznej, https://www.strazgraniczna.pl/, 6.10.2022.