Rada m.st. Warszawy zdecydowała o przyznaniu dodatkowych środków na budowę parku linearnego nad obwodnicą na Ursynowie. Mieszkańcy dzielnicy będą w pełni cieszyć się nowym terenem zieleni już za niecałe 3 lata.

Koszt budowy całego parku szacowany jest na 44 mln zł. Do tej pory w budżecie miasta na to zadanie zabezpieczone było 11 mln zł. O dodatkowe środki od Rady m.st. Warszawy zabiegali m.in. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i burmistrz dzielnicy Robert Kempa. Dzisiaj radni zgodzili się przyznać fundusze.

Jak będzie wyglądał nowy park i kiedy powstanie?

Park linearny powstanie wzdłuż ul. F. Płaskowickiej, nad tunelem obwodnicy. Na długości około 2 km pojawią się drzewa, krzewy i inna bogata roślinność. W poszczególnych częściach parku zaplanowano m.in. strefę rekreacyjną z urządzeniami do zabawy, ogród deszczowy i ogród zmysłów oraz duże wiaty z huśtawkami i miejscami siedzącymi.

Teren objęty inwestycją został podzielony na sześć odcinków, które będą realizowane etapami. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli skorzystać z poszczególnych części parku jeszcze przed zakończeniem całego zadania. Pierwsze prace – na odcinku od ul. Stryjeńskich do al. KEN – mają rozpocząć się w tym roku. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Cała inwestycja powinna zakończyć się w 2025 r.

O szczegółach związanych z budową parku będzie można porozmawiać podczas spotkania z projektantami, które odbędzie się 13 marca o godz. 18:00 w sali nr 136 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i dzielnica Ursynów zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców.