„Przemysły kreatywne to przyszłość – nie tylko kultury. Dlatego chcemy, aby rozwijały się jeszcze bardziej dynamicznie. Hala Laboratoria Przyszłości Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych będzie miejscem do wymiany doświadczeń związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, miejscem, do którego zapraszamy wszystkie instytucje działające w obszarze kultury” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystego otwarcia Hali Laboratoria Przyszłości Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, która powstała w ramach największego rządowego programu edukacyjno-technologicznego „Laboratoria Przyszłości”. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli, łączące tradycyjne rzemiosło, kulturę i nowoczesne technologie, a także pokaz zrekonstruowanego gabinetu marszałka Józefa Piłsudskiego z 1935 roku w technologii VR oraz prezentacja aplikacji mobilnej „Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922”.

Wicepremier przypomniał, że Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych to instytucja powołana 8 miesięcy temu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech realizuje szereg nowatorskich projektów z obszaru przemysłów kreatywnych.

Idea Centrum zasadza się przede wszystkim na interdyscyplinarności. Chcemy łączyć różne sektory, które działają w kulturze. Część z nich jest zaliczana do nowych przemysłów kreatywnych, ale chcemy także łączyć sektory tradycyjne, które od lat są mocno zakorzenione w kulturze i mają do zaprezentowania bardzo wiele istotnych kwestii, np. nowoczesny design, który nie mógłby funkcjonować bez odwołania do tradycji sztuk pięknych – mówił prof. Piotr Gliński podczas wydarzenia.

Szef resortu kultury zwrócił uwagę na polskie osiągnięcia w designie, a także w nowym obszarze gier komputerowych. Przypomniał, że niedawno zostały ogłoszone dwa programy, prowadzone przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, promujące i wspierające rozwój przemysłów kreatywnych: „Program Wsparcia Gier Wideo” oraz „Rozwój Sektorów Kreatywnych”.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że interdyscyplinarność w Hali Laboratoria Przyszłości będzie polegała także na łączeniu różnych podmiotów, takich jak: instytucje kultury, podmioty państwowe, samorządowe oraz z obszaru sektora prywatnego.

Dzisiaj otwieramy jeden z elementów naszego Centrum, które ma być wielorakie i łączyć nowe technologie z kulturą. Chcemy wykorzystywać synergicznie potencjały poszczególnych sektorów kultury. Łączymy to z edukacją – stąd współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Ten nowy element Centrum jest efektem programu „Laboratoria Przyszłości”, który minister Przemysław Czarnek prowadzi razem z panią minister Justyną Orłowską – zaznaczył wicepremier.

Prof. Piotr Gliński podkreślił, że Hala Laboratoria Przyszłości CRPK wzbogaca ofertę edukacyjną skierowaną przede wszystkim do młodzieży, ale jest to także doskonałe miejsce dla każdego zainteresowanego nowoczesnością i kulturą.

Dziękuję za współpracę tym, którzy tworzyli to miejsce i inne elementy naszego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, a także szefom jednostek rządowych, które z nami współpracują. Liczę także na dalszą owocną współpracę – podsumował minister kultury.

Hala Laboratoria Przyszłości CRPK

Hala Laboratoria Przyszłości CRPK jest projektem realizowanym w ramach największego rządowego programu edukacyjno-technologicznego „Laboratoria Przyszłości”. Nowoczesna przestrzeń została zaprojektowana z myślą o różnorodnych potrzebach, jednocześnie spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa i wygody jej użytkowników.

Hala będzie miejscem kreatywnego tworzenia, eksperymentowania oraz rozwijania talentów dzieci i młodzieży pod okiem specjalistów z różnych dziedzin nauki. Idea jej stworzenia została oparta na tzw. kierunkach STEAM, które zakładają łączenie i przenikanie się najnowszych osiągnięć nauki, inżynierii, technologii, a także sztuki i matematyki. Edukacja, realizowana przy pomocy hali, ma przyczynić się do wsparcia rozwoju takich umiejętności jak: kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie i komunikacja.

Hala Laboratoria Przyszłości CRPK skupia najnowsze trendy w edukacji i kulturze. Obejmuje możliwość realizacji warsztatów z zaawansowanego druku 3D, fotografii i wideo oraz podcastów. Umożliwia także organizację spektakli teatralnych, wystaw i festiwali, stając się ciekawą propozycją na kulturalnej mapie Warszawy.

Wśród aktywności dostępnych w Hali są:

  • zaawansowany druk 3D – nauka obsługi drukarki 3D oraz tworzenia modeli przestrzennych w programie TinkerCAD;
  • warsztaty FOTO – przestawienie najnowszych trendów robienia zdjęć, zasad prawidłowego tworzenia kadrów, a także możliwości zaawansowanego sprzętu fotograficznego;
  • warsztaty WIDEO – nauka obsługi sprzętu oraz zapoznanie z założeniami story tellingu;
  • warsztaty PODCASTÓW – profesjonalne studio umożliwia zapoznanie się z zasadami nagrywania, jak i montażu oraz edycji plików audio, na podstawie których można tworzyć profesjonalne podcasty
  • warsztaty NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI – specjalna scena umożliwia prowadzenie warsztatów ze zróżnicowanych form kreatywnej ekspresji – od teatru po warsztaty wokalne.

Otwarcie Hali Laboratoria Przyszłości CRPK, fot. Danuta Matloch