Rada m.st. Warszawy zadecydowała dzisiaj o włączeniu Saskiej Kępy i Kamionka do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Decyzję poprzedziły szeroko zakrojone badania sytuacji parkingowej na tym obszarze. Szczegółowe rozwiązania konsultowane były z mieszkańcami.

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim ułatwić parkowanie lokalnej społeczności. Wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców spoza tego obszaru do pozostawiania swojego auta na cały dzień, np. w drodze do pracy. W ten sposób, zachowując tę samą liczbę miejsc postojowych, zwiększa się ich dostępność. Strefa pozwala skorzystać z miejsc postojowych większej liczbie osób (np. przyjeżdżających do sklepu, restauracji, urzędu, do rodziny, z dostawą itd.). Ułatwia także znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy, którzy dzięki abonamentowi nie muszą płacić za postój.

Radni podjęli decyzję

Dzisiaj uchwałę o zmianie granic strefy płatnego parkowania podjęli radni m.st. Warszawy. Zanim doszło do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotowywał analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Wszystkie miejsca legalnego postoju na drogach publicznych zostały zinwentaryzowane. W ten sposób została oszacowana tzw. pojemność parkingowa – w strefie może zaparkować legalnie niemal 6 tys. aut.

Tak samo będzie też po wprowadzeniu SPPN. Na odcinkach gdzie parametry drogi nie pozwalają wyznaczyć ogólnodostępnych płatnych miejsc w odpowiednych wymiarach, bezpłatnie parkować będą mogli tylko mieszkańcy (w sumie ok. tysiąca pojazdów). Szczegółowe rozwiązania dla każdej z ulic skonsultowane zostały z mieszkańcami.

Były to rekordowo popularne konsultacje: w 11 wydarzeniach udział wzięło ponad tysiąc osób, ZDM otrzymał też kilka tysięcy uwag. Wszystkie zostały rozpatrzone, wiele z nich pozwoli ulepszyć przygotowane projekty.

Jak się parkuje na Saskiej Kępie i Kamionku?

Gorąca atmosfera konsultacji społecznych pokazała, że temat wprowadzenia SPPN ma swoich zwolenników i przeciwników. Dlatego przez niemal 2 miesiące urzędnicy z ZDM liczyli wszystkie zaparkowane na ulicach samochody. Pomiar był powtarzany dwa razy na godzinę przez niemal całą dobę – wykonanych zostało aż 1,4 mln odczytów.

Z tych danych wyłaniają się profile typowych użytkowników. Auta parkujące regularnie w nocy zostały uznane za pojazdy zaparkowane przez mieszkańców tego obszaru. W ciągu dnia korzystały one z 25-40 proc. wszystkich miejsc, nocami ich liczba na niektórych obszarach sięgała 80 proc. Maksymalna odnotowana liczba aut mieszkańców to 3505 – a zatem niecałe 60 proc. pojemności tego obszaru. Wynika z tego, że mieszkańcy nie stracą na wprowadzeniu SPPN, bo będą mogli korzystać z miejsc parkingowych na podstawie abonamentu, bez dodatkowych opłat.

Duży odsetek aut (nawet 25 proc.) to takie, które regularnie parkowały na tym obszarze w ciągu dnia, zwykle ponad 8 godzin. Pojazdy te często opuszczają Saską Kępę lub Kamionek dopiero wieczorem. To sprawia, że zapełnienie obszaru w ciągu dnia przekracza nawet 100 proc., a mieszkańcy wracający z pracy nie mogą znaleźć wolnego miejsca w swojej okolicy. Wprowadzenie opłat ma zmniejszyć liczbę aut, które regularnie parkują tutaj cały dzień, blokując miejsca mieszkańcom czy osobom, które przyjechały do sklepu czy w odwiedziny.

Wyniki badań różnią się w zależności od obszaru. W centralnej części Saskiej Kępy czy na Kamionku widać wyraźny deficyt miejsc postojowych głównie w ciągu dnia. Bliżej ul. Międzynarodowej sytuacja jest inna – tam najtrudniej jest zaparkować wieczorem i nocą. To dlatego, że 80 proc. aut to pojazdy mieszkańców, a tylko 10 proc. to przyjezdni. W tej sytuacji SPPN nie pomoże rozwiązać problemów parkingowych. Stąd rekomendacja ZDM wyłączenia obszaru między ul. Saską a Międzynarodową z SPPN. Obszar ten będzie obserwowany, aby ocenić, czy sytuacja po wprowadzeniu strefy się zmieni.

Sposób sprawdzania SPPN wykorzystany był już wcześniej w pięciu dzielnicach. Wszędzie rzeczywistość potwierdziła prognozy i zauważalna jest poprawa sytuacji.

Kolejny krok

Uchwała zostanie teraz skierowana do publikacji w dzienniku urzędowym. Gdy to nastąpi, ZDM będzie miał kilka miesięcy na wdrożenie strefy – zakup i montaż parkomatów oraz oznakowanie miejsc postojowych (po uprzednim zatwierdzeniu ich projektów przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym). Strefa płatnego parkowania ma zacząć obowiązywać na Saskiej Kępie i Kamionku od 2 listopada 2023 r.

 

SPPN_fot. UM Warszawa