W dniach 31 maja – 1 czerwca br. szef polskiej dyplomacji wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Oslo. Wizyta miała za zadanie przygotowanie decyzji tegorocznego szczytu Sojuszu w Wilnie, (zaplanowany w dniach 11-12 lipca 2023). W obradach uczestniczył minister spraw zagranicznych Szwecji, która posiada status państwa zaproszonego do Sojuszu.

Dyskusje ministrów koncentrowały się na ocenie postępów we wzmocnieniu bezpieczeństwa Sojuszu oraz na dalszych krokach niezbędnych do dostosowania kolektywnej obrony w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. Sojusznicy omówili plany dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy NATO a Kijowem, które pozwoliłoby na postęp w jej integracji ze strukturami euroatlantyckimi.

Minister Rau opowiedział się za pogłębieniem współpracy z Ukrainą zarówno w wymiarze politycznym, jak i praktycznym. – Zakorzenienie Ukrainy we wspólnocie euroatlantyckiej leży nie tylko w jej interesie, ale przyniesie korzyść całemu Sojuszowi – powiedział  minister Rau. Szef polskiej dyplomacji przekonywał także do dalszego wzmocnienia mechanizmów odstraszania i obrony NATO w ślad za decyzjami szczytu Organizacji w Madrycie z 2022 roku. Zaakcentował również konieczność uzgodnienia przez Sojusz długofalowej strategii odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji.

Szef polskiego MSZ potwierdził wsparcie Polski dla akcesji Szwecji do NATO i zaapelował o sfinalizowanie tego procesu w możliwie najszybszym terminie. Na marginesie posiedzenia szefów dyplomacji NATO Minister Zbigniew Rau rozmawiał ze swoim brytyjskim odpowiednikiem, Jamsem Cleverly. Ministrowie omówili przygotowania do Szczytu NATO w Wilnie, dalsze kroki w celu wsparcia Ukrainy oraz uzgodnili działania w celu zacieśnienia relacji dwustronnych.

31 maja Minister Rau odbył konsultacje dwustronne z Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii, Anniken Huitfeldt. Rozmowy objęły zagadnienia współpracy dwustronnej, m.in. dynamicznie rozwijającą się współpracę energetyczną oraz kwestie z bieżącej agendy międzynarodowej, w tym dalsze działania w kontekście wojny na Ukrainie i jej konsekwencji dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. Ministrowie z satysfakcją ocenili regularny dialog dwustronny w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, wskazując na jego najważniejszy element – cykliczne konsultacje strategiczne w formule tzw. małej kwadrygi. – Polska i Norwegia są bliskimi sojusznikami i partnerami w NATO, którzy chcą aktywnie działać na rzecz bezpieczeństwa w skali europejskiej i globalnej – zaznaczył Minister Rau.  Szef polskiej dyplomacji podkreślił również znaczenie, jakie Polska przywiązuje do współpracy z Norwegią w obszarze energetycznym.

Jednym z celów wizyty w Oslo było także zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed Polakami żyjącymi w Norwegii. Minister Rau podkreślił znaczenie zobowiązań wynikających z Dyrektywy w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących i zaapelował o ułatwienie polskim dzieciom dostępu do nauczania języka polskiego w norweskich szkołach.  – Integracja nie stoi w opozycji do pielęgnowania więzi z ojczystym krajem – znajomość języka i kultury ojczystej jest wartością dodaną – podkreślił minister Rau. Podczas pobytu w Oslo Minister Rau złożył wieniec pod pomnikiem polskich żołnierzy na cmentarzu Vestre Gravlund.

 

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

 

fot. Barbara Wojciechowska/MSZ