Rozwijanie zdolności w zakresie systemów wynoszenia, udział w misjach kosmicznych – to potencjalne obszary polsko-amerykańskiej współpracy w sektorze kosmicznym. Dziś minister rozwoju i technologii Waldemar Buda spotkał się z Administratorem NASA, senatorem Billem Nelsonem. Administrator NASA jest doradcą prezydenta USA ds. badań kosmicznych i najwyższym rangą pracownikiem NASA.

Chcemy, aby polska gospodarka była w jeszcze większym stopniu oparta na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym. Będzie to możliwe, również dzięki rozwojowi sektora kosmicznego

-mówił minister Waldemar Buda.

Polski sektor kosmiczny od kilku lat notuje dynamiczny wzrost. To efekt dotychczasowych działań administracji rządowej oraz aktywności podmiotów sektora kosmicznego i instytucji działających na jego rzecz. W polskiej branży kosmicznej dominują małe i średnie przedsiębiorstwa. Specjalizacją się m.in. w oprogramowaniu kosmicznym i naziemnym, mechanice precyzyjnej, rozwiązaniach robotycznych, optyce, optoelektronice, awionice, systemach orientacji na orbicie i korekcji orbity, systemach zasilania, technologiach materiałowych i kompozytach, technologiach mikrofalowych oraz technologiach rakietowych.

Rozwiązania oparte na technologiach kosmicznych i technikach satelitarnych wykorzystywane są w wielu różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego, takich jak: planowanie przestrzenne, łączność, wszystkie dziedziny transportu, monitorowanie środowiska, rolnictwo, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, energetyka, bankowość. Kosmiczne wynalazki wykorzystujemy w naszym codziennym życiu.

Nowe możliwości dla budowy sektora kosmicznego w Polsce stworzyła akcesja do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. Umożliwiła polskim podmiotom udział w programach i projektach ESA, oraz dostęp do infrastruktury badawczej Agencji, staży i szkoleń.

Współpracując z NASA za pośrednictwem ESA, ale także bezpośrednio, widzimy zbliżenie USA i Europy, które służy wspólnym celom. Chodzi nie tylko o misje kosmiczne, ale o bezpieczeństwo całego regionu. Polska zdaje sobie sprawę z tego, że obecność w kosmosie jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa. Polska szuka silnych sojuszy i z optymizmem patrzy na współpracę z NASA. Liczymy na bliską polsko-amerykańską współpracę w realizacji polityki kosmicznej obu krajów. Polscy przedsiębiorcy dysponują wiedzą, potencjałem i doświadczeniem w tym zakresie

– podkreśli podczas spotkania minister Buda.

Potencjalne obszary współpracy PL-USA w sektorze kosmicznym to m.in:

  • rozwijanie zdolności w zakresie systemów wynoszenia,
  • udział w programie Artemis/Moon to Mars,
  • udział w innych misjach NASA i połączonych misjach ESA/NASA,
  • udział w budowie nowych stacji kosmicznych.