Z dniem 30 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określające, w szczególności cele wydania wiz oraz państwa, których obywatele będą uprawnieni do składania tych wniosków w Polsce.

W dniu 7 września 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców, które wprowadza nowy wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej, uwzględniający możliwość składania takich wniosków do Ministra Spraw Zagranicznych przez cudzoziemców przebywających w Polsce.

Uprawnionymi do składania wniosków o wydanie wiz w Polsce będą:

  • obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wiz humanitarnych oraz wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym,
  • obywatele Ukrainy ubiegający się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym oraz w celu wykonywania pracy w charakterze pilota cywilnego statku powietrznego lub innego członka załogi.

W odrębnym komunikacie przekazane zostaną informacje na temat procedury i miejsca składania wniosków wizowych.