– W przeciwieństwie do innych krajów Unii Europejskiej, my już dawno zrozumieliśmy, że surowce są dla Rosji narzędziem imperialnej polityki, a jej celem jest uzależnianie narodów Europy. Dlatego tak konsekwentnie realizujemy inwestycje zapewniające Polsce niezależność energetyczną. Obecna sytuacja potwierdza, że mieliśmy rację – mówi wicepremier Jacek Sasin.

Minister aktywów państwowych wziął udział w konferencji „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”, jaka się odbyła w Senacie.

Ocena sytuacji i diagnoza

Polska jest liderem w Unii Europejskiej jeśli chodzi o szybkość odchodzenia od surowców z Rosji. Od 7 lat skutecznie dywersyfikujemy źródła energii. To dzięki temu Polska jest dziś bezpieczna energetycznie. Jeszcze w 2015 roku aż 90 proc. zużywanego w Polsce gazu pochodziło z Rosji. Przed wstrzymaniem dostaw odsetek ten spadł poniżej połowy. Podobnie jest z ropą. Wicepremier zwraca uwagę, że długofalowa strategia spółek Skarbu Państwa oparta na uniezależnianiu się od dostaw z kierunku wschodniego sprawdziła się i okazała skuteczna.

Widać to szczególnie w kontekście kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. Mamy satysfakcję, że dziś wobec niebezpieczeństw, jakie zawisły nad Europą, Polska jest w miarę bezpieczna. To jednak nie wzięło się znikąd. To efekt naszej trafnej diagnozy, podjętych inwestycji i ich skutecznej realizacji – podkreśla Jacek Sasin.

Inwestycje w energetykę

Jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa to budowa gazociągu Baltic Pipe. Podstawowy cel tej inwestycji to zapewnienie dostaw gazu ziemnego ze złóż norweskich.

Budowa Baltic Pipe jest na ukończeniu. Gazociąg zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku – mówi wicepremier Jacek Sasin.

Przykładem działań, które prowadzą do większego bezpieczeństwa energetycznego są działania PKN Orlen. Poprzez konsolidacje sektora energetycznego na bazie koncernu powstaje koncern multienergetyczny, który dodatkowo wzmocni polską pozycję i naszą niezależność gospodarczą. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli taniej pozyskiwać surowce i bezpiecznie przeprowadzić proces transformacji energetycznej.

Korzyści z przyjętej strategii

Działania obecnego rządu przynoszą coraz większą niezależność energetyczną. Sytuację Polski stabilizuje gazoport w Świnoujściu, system magazynów, większe wydobycie gazu ze złóż należących do PGNiG oraz połączenia z sąsiadami.

Korzystamy z połączeń gazociągowych z krajami sąsiednimi, przede wszystkim z Niemcami, ale również z naszymi południowymi sąsiadami. Od niedawna mamy też połączenie z Litwą, z portem w Kłajpedzie – dodaje wicepremier.

Jeszcze w 2015 r. aż 98% ropy przerabianej w rafinerii w Płocku pochodziła z Rosji. Teraz 70 proc. pochodzi z kierunków alternatywnych, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Norwegii czy USA. Byliśmy także jednym z pierwszych państw UE, które całkowicie zrezygnowało z rosyjskiego węgla.

Atom i OZE

Kolejnym etapem uniezależniania Polski jest realizacja europejskiej polityki klimatycznej, która ma być oparta na dwóch filarach: atomie i źródłach odnawialnych. Są to jednak inwestycje wieloletnie, które wymagają ogromnych nakładów.

Polska musi na nowo zbudować swoją energetykę. Mamy świadomość ogromnych kosztów. Będą one finansowane tak przez państwo, jak i przez firmy energetyczne – mówi Jacek Sasin.

Dzięki inwestycjom w OZE Polska przekroczyła już unijny cel udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym. Unijny cel to 15 proc. Polska osiągnęła zaś 16,1 proc. Ogromne inwestycje w tej dziedzinie będzie realizowało PGE. W latach 2021-2030 firma zamierza wydać na inwestycje ok. 75 mld zł, z czego ok. 50 proc. przypadnie na rozwój OZE (morskich i lądowych farm wiatrowych, fotowoltaiki, zeroemisyjnych źródeł kogeneracyjnych).

Energetyka jądrowa będzie z kolei realizowana przez budowę dużych elektrowni atomowych oraz mniejszych bloków energetycznych (SMR). Inwestycje te będą realizować duże spółki Skarbu Państwa – KGHM, PKN Orlen oraz Enea. Działania w sprawie realizacji tych inwestycji już trwają. W toku sa również rozmowy w sprawie ich finansowania.