24 czerwca 1976 roku rząd ogłosił radykalne podwyżki cen żywności. Mięso i jego przetwory drożały o kilkadziesiąt procent. W całej Polsce wybuchły strajki w zakładach pracy. W Ursusie miały dramatyczny charakter. Strajkujący zablokowali linię kolejową, uniemożliwiając na kilka godzin ruch pociągów. ZOMO z bezwzględną brutalnością rozpędzało protestujących, używając pałek gumowych, gazu łzawiącego i armatek wodnych. Zatrzymanych podczas zajść przewożono na komendy milicji, gdzie byli prowadzeni przez tak zwane ścieżki zdrowia – szpalery bijących ich zomowców. Represje trwały po zakończeniu strajku. Robotnicy biorący w nim udział byli skazywani na więzienie i zwalniani z pracy. W konsekwencji tych wydarzeń powstał Komitet Obrony Robotników, który później stał się jednym z filarów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
zdjęcia: Roman Gembarzewski
Redaktor Naczelny
Informator Mazowsza
fotorelacja z uroczystości:
https://www.facebook.com/informatormazowsza/photos/pcb.8045351145505429/8045348355505708