Cykliczne spotkanie szefa MSZ z ambasadorami krajów członkowskich UE akredytowanymi w Warszawie odbywa się na zaproszenie kraju, który w danym półroczu przewodniczy Radzie UE. Gospodarzem spotkania 24 czerwca br. była Ambasada Republiki Francuskiej w Warszawie.

Gospodarzem spotkania była Ambasada Republiki Francuskiej w Warszawie.
Minister Rau wskazał, że prezydencja Francji odbywa się w szczególnym kontekście międzynarodowym, jakim jest rosyjska agresja na Ukrainę. Podkreślił, że inwazja głęboko wpłynęła na wszystkie polityki UE.

Szef polskiej dyplomacji wyraził zadowolenie z przyjęcia przez UE szóstego pakietu sankcyjnego. Zaznaczył jednocześnie, że należy pracować nad kolejną transzą środków ograniczających, która odcięłaby Rosję od zaawansowanych zachodnich technologii, wykluczyła wszystkie rosyjskie i białoruskie banki z systemu SWIFT oraz wprowadziła embargo na rosyjski gaz i produkty ropopochodne.

Minister wskazał na potrzebę szybkiego dostarczenia Ukrainie zaawansowanego uzbrojenia. Odnotował bezprecedensowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju podkreślając, że Polska dodatkowo udziela Ukrainie dwustronnej pomocy militarnej, której wartość jest liczona w miliardach euro. Minister docenił dotychczasową pomoc partnerów dla Ukrainy, którą ułatwia funkcjonujący w Polsce hub logistyczny, i wskazał na gotowość Polski do wspierania kolejnych dostaw. Szef polskiego MSZ nawiązał do aspiracji integracyjnych Ukrainy oraz nadania jej przez Radę Europejską statusu kandydata do UE, uznając ten krok za zasłużony, który stanowiłby silny sygnał wsparcia politycznego dla Kijowa. Minister poparł plany UE dotyczące odbudowy Ukrainy zaznaczając, że Ukraińcy powinni je współkształtować, a Rosja musi ponieść odpowiedzialność za zniszczenia wojenne, w tym odpowiedzialność finansową. Minister Rau zaznaczył, że należy kontynuować wsparcie humanitarne dla Ukrainy, ponieważ potrzeby ludności cywilnej znacznie przewyższają dostarczoną pomoc.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się do Białorusi podkreślając, że kraj ten konsekwentnie wspiera rosyjską agresję na Ukrainę. Minister wskazał, iż dialog UE z Białorusią musi prowadzić do zakończenia represji dokonywanych przez reżim w Mińsku oraz przekładać się na reformy polityczne.

Minister Rau nawiązał także do swojej niedawnej wizyty na Bałkanach Zachodnich zaznaczając, że UE powinna wzmocnić relacje z tym regionem, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. Ocenił, że należy również zdynamizować politykę rozszerzenia UE i otworzyć negocjacje akcesyjne z Albanią oraz Macedonią Północną.

Szef polskiego MSZ wskazał, że trzeba zwalczać propagandę Kremla, wedle której UE jest rzekomo odpowiedzialna za kryzys żywnościowy w Afryce. Minister podkreślił działania Polski ułatwiające eksport ukraińskiego zboża przez polskie porty morskie. Szef polskiej dyplomacji odniósł się do dotychczasowego przebiegu polskiego przewodnictwa w Organizacji Współpracy i Bezpieczeństwa w Europie, które wiąże się z bezprecedensowymi wyzwaniami, wynikającymi z rażącego i uporczywego łamania prawa międzynarodowego i zasad OBWE przez jedno z państw uczestniczących.

 

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

 

Foto: Bartosz Peterman / MSZ