Forum Mieszkaniowe 2022

Zrównoważone mieszkalnictwo

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Polsce poprzez wykorzystanie istniejących zasobów i narzędzi.

26-27 października 2022 r.

 

Po raz dziewiąty Fundacja Habitat for Humanity Poland organizuje Forum Mieszkaniowe. Wydarzenie będzie poświęcone zrównoważonemu mieszkalnictwu.

Celem jest wywołanie dyskusji w temacie wsparcia mieszkaniowego dla osób szczególnie narażonych na wykluczenie mieszkaniowe ze względu na trudną sytuacje mieszkaniową, w tym również dla osób przybyłych z Ukrainy. Uczestnicy pochylą się m.in. nad możliwościami zwiększenia zasobu mieszkaniowego poprzez adaptacje pustostanów, wykorzystanie modelu najmu społecznego, inwestycje w mieszkalnictwo dostępne cenowo, a także nad zagadnieniami ubóstwa energetycznego.

Uczestnicy Forum porozmawiają między innymi o:

  • Adaptacji pustostanów na potrzeby mieszkaniowe oraz o międzysektorowym modelu remontów pustostanów,
  • Kształtowaniu polityki mieszkaniowej, społecznej oraz przestrzennej w kraju i jednostkach samorządowych,
  • Wpływie celów zrównoważonego rozwoju na kształtowanie się miast,
  • Społecznych Agencjach Najmu,
  • Sposobach finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce,
  • Kryzysie energetycznym i rozwiązaniach na nadchodzącą zimę,
  • Wykorzystaniu idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego w inwestycjach mieszkaniowych,
  • Partycypacji społeczeństwa w tworzeniu miejsc do mieszkania,
  • Innowacjach dla społecznego mieszkalnictwa.

 

Forum Mieszkaniowe 2022 adresujemy do decydentów politycznych, międzynarodowych instytucji, dostawców usług i mieszkań społecznych, władz lokalnych, mediów, organizacji pozarządowych, naukowców, ekspertów ds. mieszkalnictwa, deweloperów, biznesu i środowiska pro-ekologicznego.

Dlaczego to ważne?

Wydarzenia ostatnich dwóch lat mocno wpłynęły na temat mieszkalnictwa w Polsce, w Europie, jak i na całym świecie. Wybuch pandemii koronawirusa w 2020 roku zmienił postrzeganie miejsca zamieszkania, które dla większości osób z dnia na dzień stało się nie tylko strefą odpoczynku, ale również biurem, szkołą czy miejscem, w którym czuli się bezpiecznie i mogli uchronić się przed chorobą. Następnie eskalacja wojny w Ukrainie w lutym tego roku spowodowała, że według szacunków UNHCR z września 2022 do Europy przybyło 7,4 mln osób z Ukrainy, które porzuciły cały majątek swojego życia i szukały bezpiecznego schronienia w innych krajach. Dodatkowo, tym dwóm dużym wydarzeniom towarzyszy nadchodzący kryzys energetyczny, który będzie prowadził do tego, że wiele domostw będzie pozbawionych dostępu do możliwości ogrzania się zimą. Z kolei tłem są trwający od lat kryzys mieszkaniowy, ograniczony zasób mieszkań dostępnych, czy wyzwania związane z zapewnieniem efektywności energetycznej.

Forum stanie się idealnym miejscem do wypracowania rozwiązań dla wyzwań mieszkaniowych, zwłaszcza mających na celu wsparcie osób, które nie są w stanie same zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na warunkach rynkowych. Forum w tym roku będzie też gościć międzynarodowych