Dzień Praw Rodziny obchodzimy 22 października. Został on ustanowiony przez Sejm 21 października 2016 r. Data nie jest przypadkowa – 22 października 1983 r., w piątą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, na apel Ojca Świętego Stolica Apostolska ogłosiła „Kartę Praw Rodziny”. Dzień Praw Rodziny jest okazją do podkreślenia znaczenia rodziny jako fundamentu rozwoju Polski, a także zaakcentowania potrzeby szczególnej troski o prawa rodzin.

– Jedną z pierwszych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości było dodanie słowa „Rodzina” do nazwy ministerstwa zajmującego się polityką społeczną – przypomniała minister Marlena Maląg podczas spotkania z rodzinami, zorganizowanym w przededniu Dnia Praw Rodziny. To podkreślenie priorytetu rządu, jakim jest budowa silnej i nowoczesnej Polski, opartej na mocnym fundamencie rodzin.

Rodzina daje siłę

Jak mówiła minister Maląg, ważne jest wsparcie finansowe i rozwój usług społecznych, ale równie istotne jest podnoszenie rangi i godności rodziny oraz tworzenie wokół niej przyjaznego klimatu.

– Rodzina, czyli małżonkowie, dzieci, dziadkowie, dają nam siłę – podkreśliła minister.

Inwestowanie w rodzinę to udzielanie jej wsparcia finansowego, poczynając od programu „Rodzina 500+”, aż po wprowadzone ostatnio, mimo niełatwej sytuacji, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinansowanie do opieki żłobkowej. W dziedzinie usług rozwijamy program „Maluch+” oraz rozszerzamy zakres i liczbę partnerów Karty Dużej Rodziny.

Obowiązek państwa

– Wspieranie rodzin jest obowiązkiem państwa – dodała poseł Urszula Rusecka, przewodnicząca sejmowej Komisji Rodziny. Dotyczy to wielu dziedzin: ekonomii, bezpieczeństwa czy edukacji. Zaznaczyła, że dzisiejsze spotkanie jest okazją, by dyskutować o tym, czego jeszcze rodziny potrzebują.

Dla seniorów

Wiceminister Stanisław Szwed mówił o polityce senioralnej. – Cieszymy się, że żyjemy coraz dłużej, ale musimy odpowiadać na związane z tym wyzwania – wyjaśniał wiceminister. Przypomniał działania, kierowane przez rząd do starszego pokolenia. To konsekwentna, wysoka waloryzacja świadczeń, która w przyszłym roku sięgnie poziomu 13,8 proc. i gwarantowanego minimum 250 zł miesięcznie. – Przeznaczymy na ten cel w przyszłym roku prawie 42 mld zł. To także 13. i 14. emerytura, z czego ta ostatnia również ma zostać stałym świadczeniem.
Rodzice, którzy poświęcając się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, nie wypracowali emerytury, otrzymują świadczenie „Mama4+”. To ok. 70 tys. osób.
Kolejne ważne obszary to programy prozdrowotne, jak „Opieka 75+” czy „Leki 75+” i proaktywnościowe: „Senior+” i „Aktywni+”.

Zadania dla wszystkich

Wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, przypomniała przekaz papieża Jana Pawła II, który w ONZ mówił, że każde państwo musi wiązać swoją przyszłość z dziećmi.

– Tworzenie warunków dla bezpiecznego i szczęśliwego życia rodzin jest zadaniem dla wszystkich resortów – podsumowała wiceminister Socha.

Tacy sami

– Osoby z niepełnosprawnościami mają pełne prawo, by czuć się takimi samymi obywatelami, jak wszyscy – wyjaśniał Wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Realizowany rządowy program „Dostępność+” zasadniczo zmienia perspektywę korzystania przez nich z przestrzeni publicznej. Program „Asystent osobisty” stwarza większe szanse na niezależność, a „Opieka wytchnieniowa” pomaga rodzinom i opiekunom. – To dowody na to, jak poważnie obecny rząd podchodzi do sprawy pełnego włączenia osób z niepełnosprawnościami – mówił wiceminister Wdówik.

Rada Rodziny

Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej zwróciła uwagę, że przyjęta przez Sejm w 2016 roku Karta Praw Rodziny zobowiązuje do tworzenia praw przyjaznych rodzinom.
– Rada jest gremium osób reprezentujących organizacje pozarządowe, samorządy, ludzi zaangażowanych we wspieranie rodzin i podejmowanie decyzji w ramach dialogu społecznego. Formułuje celne odpowiedzi w wielu ważnych aspektach życia rodzinnego – powiedziała jej przewodnicząca.