Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała uczestniczył w Gdańsku w uroczystości inaugurującej program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz władz województwa pomorskiego.

Województwo pomorskie ma jasną wizję rozwoju wypracowaną w dialogu społecznym w postaci Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz pięciu Regionalnych Programów Strategicznych, które obejmują kluczowe dziedziny. Teraz ma także program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Dotychczasowe doskonałe wyniki regionu we wdrażaniu poprzedniej perspektywy pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

W swoim programie region zaplanował kontynuację wielu przedsięwzięć takich jak np. Invest in Pomerania, kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu czy też konsekwentny rozwój tras rowerowych. Takie długofalowe działania przynoszą najlepsze i najtrwalsze efekty. Jedną ze specjalności Pomorza jest też rewitalizacja. W tej dziedzinie samorząd województwa wypracował unikatowe rozwiązania wdrażania projektów zintegrowanych, angażujących środki EFRR i EFS+. Podejście to będzie kontynuowane w latach 2021-2027

– dodał wiceszef MFiPR.

Dobry program dla rozwoju Pomorza
7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska r. zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Dzięki niemu województwo pomorskie będzie dysponowało środkami w wysokości ok. 1,75 mld euro, w tym:

ok. 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ok. 0,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Program składa się z następujących siedmiu priorytetów merytorycznych oraz dwóch priorytetów pomocy technicznej:

Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza – ok. 183,81 mln euro;
Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza – ok. 342,89 mln euro;
Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza – ok. 148,41 mln euro;
Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza – ok. 250,72 mln euro;
Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) – ok. 477,24 mln euro;
Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR) – ok. 233,53 mln euro;
Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom – ok. 45 mln euro.
Środki te zostaną przeznaczone na finasowanie wielu projektów, m.in. w takich obszarach jak:

prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników do gospodarki,
rozwój przedsiębiorczości oraz usług na rzecz przedsiębiorców,
rozwój usług i rozwiązań cyfrowych na rzecz mieszkańców,
ochrona zasobów środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
wzrost efektywności energetycznej,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
rozwój zrównoważonego transportu miejskiego,
rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej,
rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej,
aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców regionu,
kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu,
rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
wsparcie turystyki i kultury w regionie.