10 lutego br. w Muzeum Azji i Pacyfiku odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego państw Azji i Pacyfiku akredytowanymi w Polsce.

Głównymi tematami wydarzenia były aktualne zagrożenia dla światowego pokoju i bezpieczeństwa oraz wynikające z nich wyzwania dla współpracy dwustronnej. Spotkanie było okazją do podsumowania roku 2022 oraz nakreślenia planów w odniesieniu do wspólnych działań w nadchodzącym czasie.

W wystąpieniu otwierającym spotkanie Minister Rau podkreślił rolę i znaczenie krajów regionu Azji i Pacyfiku w polskiej polityce zagranicznej oraz potrzebę dalszych wspólnych działań w celu utrzymania współpracy opartej na zasadach porządku międzynarodowego. Przypominał o swoich kontaktach z ministrami spraw zagranicznych państw tego regionu w 2022 r. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że wojna na Ukrainie nie jest konfliktem regionalnym ograniczonym do Europy, a walka z jej skutkami wymaga skoordynowanej odpowiedzi zarówno ze strony Polski i UE, jak i krajów Azji i Pacyfiku. Zwrócił także uwagę, że z powodu agresywnej polityki Rosji państwa na całym świecie są zmuszone mierzyć się z brakiem bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, poważnymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw, wysokim poziomem inflacji oraz nieprzewidywalnymi i zmiennymi rynkami.

Dużo uwagi poświęcono również perspektywom rozwoju współpracy w obszarze handlu i inwestycji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 19 Ambasad państw regionu Azji i Pacyfiku, akredytowanych w Polsce, także rezydujący na co dzień w Berlinie.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ