„Polska, w której panuje nienawiść na poziomie emocji, gdzie nie ma żadnych argumentów, to Polska słaba. Musimy zneutralizować wpływ zewnętrznych grup interesów, odbudować debatę demokratyczną, a także tworzyć programy, bo to one są odniesieniem, definicją i drogą do realizacji dobra publicznego” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego podczas panelu dyskusyjnego pt. „Zwaśnione plemiona – jak połączyć Polskę i jej społeczeństwo?”, który odbył się w ramach trwającego w dniach 20 – 21 października Poznańskiego Kongresu Gospodarczego.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zwrócił uwagę, że temat podziału polskiego społeczeństwa jest niezwykle ważny, a jednocześnie także bardzo smutny.

Jesteśmy podzieleni w sposób strukturalny. To nie jest kwestia powierzchowna, lecz bardzo głęboka, która wynika z genezy tego podziału. Ma on korzenie postkomunistyczne. Jest efektem tego, że z komunizmu wyszliśmy nieoczyszczeni, bez mitu założycielskiego, i konsekwencje tego funkcjonują do dzisiaj w bardzo wielu wymiarach – od światopoglądowych po materialne – mówił prof. Piotr Gliński.

Wicepremier podkreślił, że drugą przyczyną podziału społeczeństwa było odrzucenie milionów Polaków, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w sukcesach związanych z transformacją systemu państwowego. Wskazał, że łatwiejszemu tworzeniu się podziałów sprzyjały również zmiany globalne, także te obejmujące kulturę czy technologię.

Moja teza jest taka, że obecny podział Polaków ma charakter strukturalny. Wyraźnie widać, że jedna strona tego podziału jest zainteresowana jedynie pogłębianiem stanu skonfliktowania, co uwidacznia się poprzez używanie skrajnych emocji i skrajnego języka. Celem takiego działania jest niszczenie mechanizmów demokracji – systemu, który opiera się na debacie, na budowaniu konsensusu. Konsekwencje są jednak jeszcze głębsze, bo niszcząc demokrację, niszczy się polską wspólnotę – zaznaczył minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Prof. Piotr Gliński wskazał, że esencją demokracji są rozmowa i debata. Zwrócił uwagę, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tworzy ważne dla kultury instytucje, a także powołuje nowe takie jak: Polska Opera Królewska czy Teatr Klasyki Polskiej.

Nakazów czy obowiązków w kulturze w państwie wolnym i demokratycznym wprowadzać nie można. Skupiamy się głównie na wsparciu i rozwoju, a nie na ograniczaniu. Jako ministerstwo realizujemy programy kierowane do wydarzeń, które uważamy za ważne. To jest nasz mecenat. Państwo ma prawo do kształtowania pewnych trendów i to jest zgodne z porządkiem demokratycznym, na tym. m.in. polega wolność – podsumował wicepremier.


Poznański Kongres Gospodarczy

W dniach 20-21 października w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Poznańskim odbywa się Poznański Kongres Gospodarczy – debata o społeczeństwie, gospodarce i przedsiębiorczości mająca na celu wykorzystanie potencjału Wielkopolski dla rozwoju Polski.

Przez dwa dni odbywają się debaty i spotkania o charakterze biznesowym, ekonomicznym, administracyjnym, społecznym, samorządowym oraz politycznym, dające unikatową możliwość dyskusji o otaczającej rzeczywistości.

Kongres to także okazja do refleksji nad tym, co czeka społeczeństwo w świecie uwarunkowanym efektami zerwanych łańcuchów dostaw, niepewności wynikającej ze skutków inwazji Rosji na Ukrainie, następstw pandemii COVID-19 czy zmian klimatycznych.