Zwiększenie odporności na ataki i zagrożenia cybernetyczne poprzez wzmacnianie ich publicznej świadomości oraz zwiększenie roli edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa były głównymi tematami konferencji zorganizowanej w Łodzi w dniach 20-21 października br. w ramach przewodnictwa Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

– Organizacja konferencji OBWE na temat cyberbezpieczeństwa jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek. Tym bardziej, że wroga aktywność cybernetyczna jest integralną częścią rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie – zaznaczył urzędujący przewodniczący OBWE, minister Zbigniew Rau, w wystąpieniu otwierającym wydarzenie.

– Kształtowanie świadomości społecznej na temat cyberzagrożeń jest pilnym zadaniem każdego z państw uczestniczących w pracach OBWE – stwierdziła Sekretarz Generalna OBWE Helga Maria Schmid.

W ciągu dwóch dni blisko 150 przedstawicieli państw członkowskich i partnerskich OBWE, ekspertów z administracji publicznej, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego dyskutowało wieloaspektowe podejście do zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Dyskusja w ramach pięciu tematycznych sesji panelowych, prowadzona przez uczestników na miejscu, jak i zdalnie, poprzedzona była debatą w ramach panelu wysokiego szczebla. Poza trzema tytułowymi tematami omawiano także sposoby najlepszego wykorzystania wypracowanych w OBWE środków budowy zaufania w wymiarze cyberbezpieczeństwa, a także kwestię rosnącej roli sektora prywatnego w zwiększaniu cyberbezpieczeństwa.

Cyberprzestrzeń jest kluczowym elementem kompleksowego podejścia OBWE do kwestii bezpieczeństwa. Z uwagi na stałe zagrożenie w cyberprzestrzeni ze strony podmiotów państwowych, jak i niepaństwowych, OBWE priorytetowo traktuje współpracę w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Polska jest aktywnym uczestnikiem prac Organizacji w tym obszarze.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ

 

Foto: MSZ/SP Belgii przy OBWE