Transformacja sektora energetycznego i transportowego jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla Polski. W ograniczeniu emisji CO2 mogą pomóc technologie wodorowe. O zastosowaniu rozwiązań opartych o to alternatywne paliwo w unijnych projektach transportowych rozmawiali dzisiaj eksperci. Konferencję otworzył minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Technologie wodorowe są wielką szansą do rozwoju przyjaznego środowiska oraz zrównoważonego systemu transportowego, to także wyzwanie cywilizacyjne. Rozwój technologii wodorowych w Polsce to także szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych

– powiedział minister Grzegorz Puda.

Minister funduszy i polityki regionalnej dodał, że pozyskiwany w ekologiczny sposób wodór ma szanse zrewolucjonizować energetykę i pozwolić światu na wyzwolenie się od monopolistycznych dostaw gazu ziemnego.

Wojna w Ukrainie postawiła Europę w stan gotowości i zmieniła plany wielu europejskich przywódców odnośnie prowadzenia polityki energetycznej. Upowszechnienie wodoru może pozwolić uniezależnić się od importu paliw kopalnych i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce. Ropę, gaz i węgiel może zastąpić wodór

– akcentował minister Grzegorz Puda.

Minister podkreślił, że wodór ma ogromny potencjał do zastępowania paliw konwencjonalnych szczególnie w transporcie miejskim, kolejowym, a w dalszej perspektywie również w transporcie intermodalnym.

Wykorzystanie autobusów wodorowych w transporcie publicznym staje się rzeczywistością. Już dziś coraz więcej miast aplikuje o środki na zakup autobusów i budowę infrastruktury potrzebnej do ich obsługi

– wyjaśnił szef resortu funduszy i polityki regionalnej.

Grzegorz Puda zaznaczył, że Polska ma już swoje sukcesy na arenie międzynarodowej w technologii wodorowej. Nasz kraj jako pierwszy w Europie i drugi na świecie skonstruował lokomotywę napędzaną wodorem.

Na inwestycje wodorowe przewidziane jest dofinansowanie nie tylko ze środków krajowych, ale również funduszy unijnych w ramach różnych instrumentów, w tym z Polityki Spójności.

Organizatorem konferencji, która odbyła się 27 maja 2022 r., było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Klastrem Luxtorpeda 2.0 i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.