„Rozwój edukacji na poziomie lokalnym w kontekście celów polityki oświatowej państwa” – to temat spotkania Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z samorządowcami województwa podkarpackiego. Celem rozmów było omówienie i wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dotyczących bieżących problemów i wyzwań.

Podczas spotkania zostały przedstawione dane statystyczne dotyczące oświaty na Podkarpaciu dzisiaj oraz modernizacji i cyfryzacji edukacji na terenie województwa podkarpackiego oraz realizacji programów rządowych „Aktywna tablica” i „Laboratoria Przyszłości”.

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, starostowie, burmistrzowie i prezydenci miast województwa podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.