Warszawa otrzyma blisko 20 mln zł dofinansowania z Rządowego Programu Wsparcia na budowę szkoły podstawowej na Bemowie. Umowę na dotację celową dla tej miejskiej inwestycji podpisał wojewoda mazowiecki, Mariusz Frankowski. Środki pochodzą z rezerwy celowej przyznanej na 2024 rok w ramach „Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030″. Łączna kwota przewidziana dla miasta z tego programu to ponad 3 mld zł.

Rządowy program ma umożliwić dalszy rozwój stolicy i podniesienie jakości życia jej mieszkańców. Aby otrzymać wsparcie wymagane jest zaangażowanie pieniędzy z miejskiego budżetu w ramach wkładu własnego.

Rośnie szkoła na Chrzanowie

Budowa szkoły podstawowej na terenie osiedla Chrzanów na Bemowie to jedna z bardziej wyczekiwanych inwestycji oświatowych w dzielnicy. Realizacja inwestycji przy ul. Szeligowskiej 65a poprawi przede wszystkim dostępność edukacji publicznej w tym rejonie miasta, gdzie dynamicznie rozwijają się budownictwo mieszkalne oraz infrastruktura komunikacyjna.

– Na Chrzanowie budujemy nowoczesną i ekologiczną placówkę dla blisko 1 tys. uczniów, w której znajdzie się 40 sal zajęciowych, sale komputerowe, pracownie do fizyki, chemii i nauki języków obcych. Zadbamy również o zaplecze sportowe – szkoła będzie dysponowała dużą salą gimnastyczną, boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Na terenie placówki będzie też bieżnia, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz parking dla samochodów i rowerów – wylicza Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za obszar stołecznej edukacji. Wiceprezydentka dodaje również, że od 2019 roku w Warszawie wybudowano i oddano do użytku 26 przedszkoli i 16 szkół.

W nowym budynku szkoły przy ul. Szeligowskiej znajdą się także świetlica, biblioteka, kuchnia z pełnym zapleczem technologicznym do przygotowywania i wydawania posiłków, pomieszczenia administracyjne i socjalne dla pracowników. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 84 mln zł.

3 mld zł dla Warszawy

Budowa szkoły podstawowej na Chrzanowie to trzecia inwestycja dofinansowana z „Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030″. W ubiegłym roku z tego programu przyznano, w ramach limitu ustalonego na poszczególne lata, wsparcie z przeznaczeniem na dwie inwestycje:

·         budowę przedszkola w rejonie ulicy Krakowiaków – dotacja 9 582 160 zł,

·         modernizację Parku Skaryszewskiego – część I – dotacja 5 925 742 zł.

Łączna wartość wsparcia finansowego, jaką miasto stołeczne Warszawa może otrzymać z budżetu państwa w latach 2023 – 2030 wynosi 3 071 000 000,00 zł.

Rządowy program ma na celu rozwój miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, w szczególności w zakresie:

·         poprawy dostępności transportowej w mieście stołecznym Warszawa, zwiększenia mobilności oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·         podniesienia jakości życia mieszkańców oraz pozostałych użytkowników miasta stołecznego Warszawy,

·         wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej miasta stołecznego Warszawy.