Kwota prawie 13,7 mld zł dodatkowych dochodów w bieżącym roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT zostanie przekazana JST w trzech ratach.
Pierwsza rata w wysokości 1/3 tej kwoty zostanie przekazana w najbliższych dniach.
Pozostałe dwie raty zostaną przekazane w terminie do 30 listopada i 31 grudnia 2022 r.
Skutki niekorzystnych zjawisk gospodarczych są problemem nie tylko dla samorządów, ale również dla budżetu państwa. Dlatego też – w miarę możliwości budżetowych – wspieramy, samorządy w tych trudnych czasach. Dodatkowe środki w kwocie 13,7 mld zł to solidny bufor finansowy w okresie wzmożonych turbulencji zewnętrznych związanych z koniecznością ponoszenia podwyższonych kosztów funkcjonowania. Dodatkowa kwota składa się z dwóch kwot składowych. Pierwsza z nich wynosząca 7,8 mld zł to kwota do podziału miedzy wszystkie samorządy – proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z tytułu udziału w podatku PIT. Druga – wynosząca 5,9 mld zł to wsparcie przede wszystkim dla mniejszych i mniej zamożnych samorządów

– powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dodatkowe dochody w wysokości 13,673 mld zł będą przekazane w 3 ratach.

Pierwszą ratę w wysokości 1/3 tej kwoty (4.557.666.344 zł) Minister Finansów przekaże już w najbliższych dniach. Pozostałe dwie raty będą przekazane w terminie do 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku.

Warto podkreślić, że dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w budżetach samorządowych będą stanowić średnio ok. 25. procentowy dodatek w stosunku do dochodów już zaplanowanych z tego tytułu na rok 2022.

Środki te będą stanowić znaczące wsparcie JST w realizacji ich zadań. Samorządy będą mogły wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje, mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotnych obecnie, zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

Minister Finansów 30 września br. poinformował wszystkie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości dodatkowych dochodów w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, w wysokości 13,673 mld zł. Przekazana informacja umożliwi samorządom wprowadzenie dochodów z tego tytułu do tegorocznych budżetów samorządowych.

W załączeniu podział środków na poszczególne JST.

Materiały
Gminy – dodatkowe dochody w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT
Gminy​_-​_dodatkowe​_dochody​_w​_2022​_roku​_z​_tytułu​_udziału​_we​_wpływach​_z​_pod.xlsx 0.09MB
Powiaty – dodatkowe dochody w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT
Powiaty​_-​_dodatkowe​_dochody​_w​_2022​_roku​_z​_tytułu​_udziału​_we​_wpływach​_z​_p.xlsx 0.02MB
Województwa – dodatkowe dochody w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT
Województwa​_-​_dodatkowe​_dochody​_w​_2022​_roku​_z​_tytułu​_udziału​_we​_wpływach.xlsx 0.01MB