„Mając na uwadze wszystkie zbrodnie popełnione na terenie Ukrainy, nie sposób znaleźć przyzwolenia moralnego na promowanie zarówno prac rosyjskich twórców, jak i szerzej ujętej rosyjskiej kultury. Uważam, że sankcje nałożone na Rosję, również te z obszaru kultury, mają kluczowe znaczenie” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w wystąpieniu wyemitowanym podczas 6. edycji Edinburgh International Culture Summit (EICS) w szkockim Edynburgu. Wicepremier Gliński zaapelował o większe zdecydowanie we wdrażaniu sankcji, przede wszystkim wobec rosyjskich mediów.

Podczas spotkania ministrów kultury, badaczy, strategów, artystów i ludzi kultury z całego świata strona polska została poproszona o aktywny udział w dwóch punktach programu, tj. w zamkniętej dyskusji w formule okrągłego stołu dotyczącej wsparcia ukraińskiej kultury w czasie wojny oraz w sesji plenarnej.

W swoim wystąpieniu wicepremier Piotr Gliński przedstawił skalę pomocy niesionej przez Polaków Ukrainie i Ukraińcom w związku z rosyjską inwazją.

70% Polaków włączyło się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w ciągu 3 pierwszych miesięcy od wybuchu wojny. Polacy na masową skalę zaangażowali się w różnego rodzaju zbiórki pieniędzy, zakupy i dostarczanie produktów niezbędnych do życia, a wielu zapewniło Ukraińcom mieszkanie we własnych domach – zaznaczył. – Polscy obywatele przeznaczyli na różnego rodzaju pomoc dla Ukrainy około 1,5 miliarda EUR, a zaangażowanie państwa wyniosło ponad 5 miliardów euro – podsumował prof. Piotr Gliński.

W wystąpieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego wybrzmiały też informacje o polskim wsparciu dla Ukrainy w obszarze kultury.

W celu bardziej efektywnego wsparcia Ukrainy, powołaliśmy Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, które koordynuje krajowe i zagraniczne inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego naszego sąsiada. Wiele polskich instytucji kultury pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami, dzięki czemu możemy niezwłocznie nieść pomoc, tam gdzie jest ona potrzebna – powiedział wicepremier Gliński.

Szef resortu kultury przywołał też przykłady inicjatyw i konkretnych projektów artystycznych wspieranych przez Polskę, m.in. wystawy Marii Prymaczenko i innych ukraińskich twórców, wsparcie dla czterech zespołów artystycznych, w tym projektu Ukrainian Freedom Orchestra, grup teatralnych oraz indywidulanych twórców i ludzi kultury, którzy w Polsce mogą liczyć na programy stypendialne i rezydencje w instytucjach kultury.

Wicepremier Gliński dodał, iż wierzy, że koniec wojny będzie początkiem nowego rozdziału w dziejach Ukrainy – „silnego europejskiego państwa, którego rozwój gwarantowany jest nie tylko heroizmem i poświęceniem obywateli, ale również aktywnością struktur i organizacji międzynarodowych”.