Minister Przemysław Czarnek oraz wiceminister Marzena Machałek uczestniczyli w sportowym pikniku rodzinnym „Zostań Olimpijczykiem” w Szklarskiej Porębie. Wydarzenie odbyło się na terenie Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka.

Piknik sportowy

W zawodach odbywających się podczas pikniku wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Rozegrano dwie konkurencje Laser Run – bieg i strzelanie oraz zawody rodzinne. Górskie Mistrzostwa Laser Run rozpoczął Mistrz Świata w Pięcioboju Nowoczesnym Janusz Peciak.

Podczas pikniku Minister Edukacji i Nauki spotkał się także z Dyrektorem ds. Organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka Mariuszem Gawlikem.

– Oto ośrodek treningowy ze strzelnicą w Jakuszycach zbudowany przez województwo dolnośląskie. Znakomite miejsce dla wycieczek z programu „Poznaj Polskę” i realizowania zajęć w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. Ruszamy jesienią – powiedział szef MEiN, zwiedzając Dolnośląskie Centrum Sportu – Polana Jakuszycka.

Laser Run

Laser Run to połączenie dwóch dyscyplin sportowych – biegania oraz strzelania z pistoletów laserowych. Od 15 lat Laser Run jest jedną z dyscyplin pięcioboju nowoczesnego na Igrzyskach Olimpijskich. W wielu szkołach dyscyplina ta uprawiana jest w ramach zajęć z wychowania fizycznego.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie składa się z 11 oddziałów szkolnych oraz oddziału przedszkolnego. W 2020 r. w szkole utworzono klasę sportową o profilu: szachy i brydż sportowy. W ramach programu „Poznaj Polskę” placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 10 tys. zł, zaś na program „Aktywna Tablica” MEiN przekazało szkole 14 tys. zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie składa się z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Izydora Sztaudyngera oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana. Placówka oferuje bogatą ofertę edukacyjną związana z różnymi dyscyplinami sportowymi: biathlon, narciarstwo – biegowe i alpejskie, badminton oraz lekkoatletyka (biegi średnie i długie). Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe na arenie krajowej, reprezentują Polskę w zawodach międzynarodowych oraz są członkami kadr narodowych. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Izydora Sztaudyngera otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Aktywna Tablica” w wysokości 14 tys. zł.