Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na dofinansowanie w 2022 roku zadania realizacji Programu Upowszechniania Strzelectwa. Ogólnopolskim operatorem programu został Gun sp. z o.o. Spółka komandytowa. Operator otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł. Program Upowszechniania Strzelectwa skierowany jest do młodzieży od 18. do 26. roku życia.

– Program Upowszechniania strzelectwa to zupełnie nowy model systemowego wsparcia organizacji strzeleckich zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 18-26 lat. Naszym celem jest zwiększenie oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych wśród młodzieży, a także upowszechnianie postaw proobronnych. Strzelectwo sportowe to ciekawa dyscyplina, która uczy koncentracji i dokładności, dlatego uważam, że powinna znaleźć stałe miejsce w procesie edukacji młodych Polaków – mówi minister Kamil Bortniczuk.

Program Upowszechniania Strzelectwa

Program stanowi narzędzie wspierające szeroko rozumiane działania aktywizacyjne implementowane wśród młodzieży. Dzięki stosownym założeniom realizacyjnym uczestnicy zajęć będą mieli możliwość poznania elementarnych zasad strzeleckich. Wiąże się to bezpośrednio z edukacją historyczną oraz uczestnictwem w zorganizowanym szkoleniu sportowym.

Wyłoniony operator programu będzie realizował zadanie z wykorzystaniem struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej prowadzą działania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego (na postawie licencji wydanej przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego) oraz prowadzą formalnie zarejestrowaną działalność przez co najmniej rok.

5 mln zł na upowszechnianie strzelectwa sportowego w Polsce

Warto podkreślić, że Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu upowszechniania strzelectwa w Polsce przeznaczy w 2022 roku łącznie 5 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł jest przeznaczone na upowszechnianie strzelectwa sportowego i kompetencji strzeleckich wśród pełnoletniej młodzieży szkolnej oraz 2,5 mln zł na upowszechnianie strzelectwa i kompetencji strzeleckich dla każdego dorosłego Polaka w wieku powyżej 26 lat. W tej części operatorem krajowym został Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-2022-r-realizacji-programu-upowszechniania-strzelectwa

Więcej informacji o Programie Upowszechniania Strzelectwa: https://www.gov.pl/web/sport/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-na-ogolnopolskiego-operatora-programu-upowszechniania-strzelectwa–edycja-2022