• Minister finansów Polski i Litwy spotkały się w Wilnie w ramach polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych.
  • Głównymi tematami była wojna w Ukrainie i jej skutki finansowe oraz bilateralna współpraca podatkowa.
  • Podpisana została wspólna deklaracja o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT.

Jednym z wątków wobec agresji Rosji na Ukrainę był temat unijnych reguł fiskalnych, będących przedmiotem dyskusji na forum Unii Europejskiej.

„Uważamy, że wojna tuż za wschodnią granicą Unii Europejskiej wymaga od państw członkowskich podjęcia decyzji w kontekście unijnych reguł fiskalnych, tj. jak traktować wydatki dotyczące obronności i bezpieczeństwa, które są wspólnym dobrem dla Unii Europejskiej. Naszym zdaniem wymagają one szczególnego traktowania, jako że wspierają międzynarodową solidarność i realizację celów politycznych Unii, które są jednymi z celów wspieranych przez unijne ramy fiskalne. Polska i Litwa mają tu w pełni zbieżne stanowiska” – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W związku z trwającą wojną, strony wyraziły chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz sprostania wyzwaniom przede wszystkim humanitarnym, bezpieczeństwa i gospodarczym. Podzieliły również opinię, że UE powinna przeznaczyć dodatkowe środki na wzmocnienie budżetu Ukrainy i jej odbudowy. Wyraziły również postulat zaostrzenia sankcji wobec Rosji i Białorusi.

W spotkaniu Ministrów wziął udział również Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. Minister finansów Litwy, Gintarė Skaistė odpowiada bowiem także za politykę regionalną. Ministrowie omówili wpływ i konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę na realizację projektów finansowanych ze środków UE oraz przyszłość polityki spójności.

Tematem rozmów była także wymiana doświadczeń w obszarze podatkowym. Podczas spotkania podpisana została deklaracja o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową. Podpisanie deklaracji to kolejny etap realizacji planu zacieśniania partnerstwa między państwami w zakresie poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych.

Litwa jest 6 państwem obok Słowacji, Czech, Estonii, Węgier i Ukrainy, które z inicjatywy Polski przystąpiły do międzynarodowej współpracy.