W dniach 18 – 23 września br. minister Zbigniew Rau będzie przebywał z wizytą w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Priorytetem rozpoczynającej się sesji będzie wypracowanie strategicznych rozwiązań wobec złożonych i powiązanych ze sobą kryzysów: wojny na Ukrainie, pandemii COVID-19, wyzwań humanitarnych, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, a także rosnących obaw o przyszłość światowej gospodarki. Minister Rau będzie towarzyszył Prezydentowi RP, Andrzejowi Dudzie, w trakcie debaty generalnej 77. sesji oraz w wybranych spotkaniach Prezydenta RP na marginesie debaty.

Podczas wizyty w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji odbędzie również szereg spotkań dwustronnych ze swoimi odpowiednikami, a także będzie uczestniczyć w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej z udziałem Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE Josepa Borrella. Ponadto, program wizyty obejmuje spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów UE i NATO, organizowane z inicjatywy Sekretarza Stanu USA, Antony Blinkena, wydarzenie wysokiego szczebla z okazji 30. rocznicy przyjęcia Deklaracji praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych, spotkanie Grupy Przyjaciół do spraw odpowiedzialności w związku z agresją na Ukrainę, jak również posiedzenie Rady Bezpieczeństwa na temat sytuacji na Ukrainie. Minister Rau, wraz ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem, weźmie także udział w nieformalnym spotkaniu formatu współpracy MIKTA, który skupia niektóre kraje G20, tj.: Meksyk, Indonezję, Koreę Południową, Turcję i Australię.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ