• Nadwyżka operacyjna samorządów, czyli różnica między ich bieżącymi dochodami a wydatkami po I półroczu 2022 r. wyniosła blisko 20,5 mld zł
  • Spadło też zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec II kw. 2022 r. wyniosło 87 403 mln zł, co oznacza spadek o 3 720 mln zł względem IV kwartału 2021.
  • Oprócz dochodów, które wpływają w bieżącym roku samorządy mogą dysponować środkami pozostałymi z lat ubiegłych w wysokości prawie 52,1 mld zł.

Sytuacja jednostek samorządu terytorialnego po I półroczu 2022 r. pozostaje stabilna, a wykonanie budżetów samorządowych przebiega według założonych planów. Warto podkreślić również, że zadłużenie jednostek samorządowych spadło w tym roku

– ocenił wiceminister Sebastian Skuza.

Dobra kondycja finansowa samorządów

Poznaliśmy wyniki sprawozdań JST z wykonania budżetów za I półrocze 2022 r. Wynika z nich, że wykonane dochody ogółem w samorządach na koniec II kwartału 2022 r. wyniosły łącznie ponad 170,8 mld zł. Wykonane dochody bieżące w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) na koniec II kwartału 2022 r. wyniosły łącznie ponad 160,3 mld zł.

Wydatki budżetowe

Wykonane wydatki ogółem w JST na koniec II kwartału 2022 r. wyniosły łącznie blisko 156,4 mld zł.

Wykonane wydatki bieżące w JST na koniec II kwartału 2022 r. wyniosły łącznie blisko 139,9 mld zł.

Z kolei wydatki majątkowe samorządów wykonane w II kwartale 2022 r. wyniosły ponad 16,5 mld zł

Wynik budżetu

  • Jednostki samorządu terytorialnego na koniec II kwartału 2022 r. wykonały nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 14,4 mld zł.

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

  • Jednostki samorządu terytorialnego wykonały nadwyżkę operacyjną w wysokości blisko 20,5 mld zł.

Kwota długu

  • Kwota długu na koniec II kw. 2022 r. wyniosła 87 403 mln zł,
    • w porównaniu do IV kw. 2021 r. (91 123 mln zł) stanowi to spadek o 3 720 mln zł.

Środki z lat ubiegłych w budżetach JST na 2022 r. (nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki)

Poza nadwyżką z wykonania budżetu JST w I półroczu 2022 r., w dyspozycji samorządów pozostaje kwota środków z lat ubiegłych (wynikająca ze sprawozdań za II kw. 2022 r.), która wyniosła prawie 52,1 mld zł,

  • z powyższej kwoty JST planują w 2022 r. wykorzystać prawie 37,6 mld zł
  • do dyspozycji JST pozostaje więc jeszcze niewykorzystana kwota ok. 14,5 mld zł, które mogą być przeznaczone m.in. na wydatki lub spłatę długu.

Pozytywne wyniki budżetów samorządowych są wynikiem dobrej sytuacji gospodarczej oraz wprowadzonych wcześniej rozwiązań wzmacniających i stabilizujących finanse JST. Znaczenie mają środki przekazane samorządom z budżetu państwa w końcówce 2021 r., które obecnie stanowią skuteczny bufor finansowy pozwalający bez większych problemów spiąć wydatki z dochodami.