22 sierpnia 2022 roku po raz czwarty obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Przekonania, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Polski.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia, Minister Spraw Zagranicznych RP prof. Zbigniew Rau opublikował w wybranych mediach zagranicznych artykuł podsumowujący główne zagrożenia i wyzwania stojące przed społecznością międzynarodową związane z wolnością religii lub przekonań.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień obchodzony jest w cieniu nieuzasadnionej i niesprowokowanej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Działania rosyjskich wojsk prowadzone są przeciwko celom o charakterze niewojskowym, w tym obiektom dziedzictwa kulturowego Ukrainy i miejscom kultu religijnego. „Brutalne niszczenie miejsc związanych z tożsamością, także religijną, spotyka Ukraińców bez względu na wyznanie lub pochodzenie” – zauważa Minister Rau. Szef polskiej dyplomacji przypomina również, że rosyjskie represje wobec przedstawicieli mniejszości religijnych w Ukrainie rozpoczęły się na długo przed inwazją z 2022 r. i dotknęły one szczególnie rdzennych Tatarów Krymskich po zaanektowaniu przez Rosję Krymu.

W trudnym położeniu znajduje się obecnie wiele mniejszości religijnych na całym świecie. Z tego powodu działania na rzecz przestrzegania praw człowieka i zaprzestania aktów przemocy ze względu na wyznawaną religię lub przekonania wpisują się w najważniejsze cele polskiej polityki zagranicznej w obszarze praw człowieka. Polska aktywnie działa na forach organizacji międzynarodowych na rzecz promocji wolności religii lub przekonań i ściśle współpracuje z państwami, dla których upominanie się o nią jest sprawą równie priorytetową.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ