Dwie główne ulice Odolan czeka remont. Miasto planuje gruntowną przebudowę ul. Ordona i ul. Jana Kazimierza. Powstanie na nich nowa nawierzchnia, uporządkowane zostanie parkowanie, pojawi się więcej zieleni oraz szereg udogodnień dla pieszych i rowerzystów.

Odolany to obszar, który przechodzi dynamiczne zmiany. Kiedyś zdominowany był przez zakłady przemysłowe, których większość nadal tu funkcjonuje. Obok nich powstało w ostatnich latach wiele osiedli, które zamieszkuje kilka tysięcy osób. Do tych zmian trzeba także przystosować sieć drogową. Zaplanowana modernizacja ulic Ordona i Jana Kazimierza przekształci je w ciągi lokalne, zapewniając ich mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort, więcej zieleni i mniej hałasu.

– Podczas modernizacji ulic i dróg musimy pamiętać, że pewne elementy naszego miasta wpisane są w tkankę związaną z dziedzictwem historycznym Warszawy. Po długich rozmowach i pracach uzgodniliśmy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków kwestię modernizacji ulicy Ordona. Udało nam się wypracować porozumienie, które jest konsensusem. W perspektywie krótko- i długookresowej skorzystają na nim zarówno mieszkańcy ul. Ordona, ale zadowoleni będą również ci, którzy chcą i dbają o to, żeby stolica poprawiając jakoś infrastruktury komunikacyjnej i społecznej była miastem, które rozwija się w zrównoważony sposób – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Historyczny bruk na Ordona

Na ulicy Ordona w ostatnich latach powstało wiele bloków mieszkalnych. Jednocześnie wciąż funkcjonują tam różnego rodzaju przedsiębiorstwa – m.in. hurtownia materiałów budowlanych. W związku z tym, po zdegradowanej brukowej nawierzchni, oprócz samochodów osobowych, poruszają się też pojazdy ciężarowe. Generuje to ogromny hałas, na który wielokrotnie skarżyli się mieszkańcy.

Historyczny bruk na ul. Ordona jest wpisany do ewidencji zabytków. Aby móc przeprowadzić remont ulicy, niezbędne było uzyskanie zaleceń konserwatorskich. Dzięki dobrej współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, udało się wypracować zadowalające obie strony rozwiązanie. Dzięki temu można przystąpić do projektowania zmian na ul. Ordona i przygotowań do jej remontu.

– Remont ulicy będzie dwuetapowy. Pierwszy etap będzie polegał na zabezpieczeniu bruku dodatkowymi wzmocnieniami oraz na wykonaniu nowej nawierzchni. Drugi obejmie kompleksowe zmiany z wprowadzeniem dodatkowej infrastruktury komunikacyjnej, w tym również linii tramwajowej. Przyjęte rozwiązanie zapewnia zarówno zachowanie bruku w dobrej formie, ale też poprawi komfort mieszkańców – mówi prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Będzie ciszej

Założenia przewidują, że ul. Ordona zostanie przebudowana na brukowanym odcinku między ul. Stańczyka a budynkiem o numerze 5B. Dziś ta przestrzeń jest całkowicie zdegradowana i pozbawiona jakiejkolwiek organizacji. Zabytkowy bruk, zgodnie z ustaleniami z konserwatorem, zostanie zabezpieczony i przykryty asfaltem na całym odcinku. Dzięki temu kierowcy będą poruszać się po równej i cichej nawierzchni. Na szerokim pasie dzielącym obie jezdnie zasadzona będzie nowa zieleń.

Znikną zbędne betonowe latarnie, a drogę będą oświetlać nowe lampy wyposażone w energooszczędne i wydajne oprawy SAVA. Po przebudowie parkowanie zorganizowane zostanie w zatokach postojowych. Dzięki likwidacji części rzadko wykorzystywanych zawrotek, uda się wyznaczyć więcej legalnych miejsc.

Skorzystają piesi i rowerzyści

Na usprawnienia będą mogli liczyć również piesi i rowerzyści. Popękane i zniszczone płyty chodnikowe zostaną wymienione na nowe. Z kolei rowerzyści zyskają pasy rowerowe w obu kierunkach – będą one przedłużeniem już istniejących (na północnym odcinku ulicy).

Jednocześnie, w porozumieniu z właścicielami zakładów przemysłowych – Urząd m.st. Warszawy prowadzi prace przygotowawcze pod budowę tzw. drogi technicznej, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z ul. Ordona.

Dzięki planowanym zmianom będzie ciszej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Właśnie o takie zmiany zabiegali mieszkańcy w dziesiątkach pism i petycji wysyłanych do miejskich instytucji.

– Cieszę się, że wieloletnie starania, by ulżyć mieszkańcom Odolan, znalazły swój finał. Dzięki przebudowie ulicy Ordona mieszkańcy zyskają należny im komfort. Mam nadzieję, że zaraz po zakończeniu prac przy Kasprzaka i na Jana Kazimierza rozpoczniemy prace budowlane na ul. Ordona, która zyska status miejsca przyjaznego mieszkańcom – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Jana Kazimierza w nowej odsłonie

Duże zmiany czekają również ulicę Jana Kazimierza – miasto właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie prac.

Kształt przebudowy był konsultowany z mieszkańcami. Łącznie wpłynęło prawie 200 różnych uwag do projektu. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej ZDM może rozpocząć poszukiwanie wykonawcy.

Na całej długości zostanie przebudowana jezdnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Powstanie też droga dla rowerów. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone w zatokach parkingowych. Na przejściach zastosowane będą elementy uspokojenia ruchu w postaci azyli (wysp dzielących) o szerokości 2,5 m.

Szczególną uwagę podczas konsultacji mieszkańcy zwracali na nową zieleń. Dlatego posadzonych zostanie aż 250 nowych drzew – będą to m.in. platan klonolistny, lipa drobnolistna czy klon pospolity. Pojawią się też tysiące krzewów i bylin oraz łąki kwietne. Łączna powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia to ponad 22 tys. m.kw.

ZDM czeka jeszcze do 3 marca na oferty wykonawców. Czas na wykonanie prac to 20 miesięcy od momentu podpisania umowy.

 

Ordona_004_fot. R. Motyl_UM Warszawa