26 września 2022 roku rozpoczęła się warszawska Konferencja Wymiaru Ludzkiego OBWE, skupiająca przedstawicieli organizacji międzynarodowych, rządów i społeczeństwa obywatelskiego. Podczas 10-dniowego wydarzenia uczestnicy będą dyskutować o stanie praw człowieka i podstawowych wolności w regionie OBWE.

Wydarzenie otworzył, w drodze wideokonferencji, urzędujący Przewodniczący OBWE, minister Zbigniew Rau. – Prawa człowieka są niezbywalne, a ich artykulacja i obrona należą do największych osiągnięć ludzkości. Odmawianie praw człowieka komukolwiek, zwłaszcza słabszym i szczególnie narażonym, oznacza odebranie mu godności oraz poczucia wolności i bezpieczeństwa. Takie świadome lekceważenie wolności i wyboru jednostki jest podstawową cechą reżimu totalitarnego. Ta totalitarna ideologia nosi dziś nazwę Russkij mir – powiedział minister Rau.

Podczas sesji otwierającej konferencję głos zabrali także Matteo Mecacci, dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) oraz Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid. Gościem specjalnym konferencji był były prezydent Estonii, Toomas Hendrik Ilves.

– Mamy dziś do czynienia z wieloma globalnymi kryzysami, które sprawiają, że przestrzeganie zasad demokracji i praw człowieka staje się jeszcze bardziej wymagające – nie tylko w młodszych lub bardziej kruchych demokracjach. OBWE pozostaje w wyjątkowej pozycji, aby oferować rozwiązania tych złożonych wyzwań, a ODIHR będzie nadal wypełniać swój mandat w zakresie promowania praw i wolności każdego człowieka w naszym regionie, umieszczając głosy społeczeństwa obywatelskiego w centrum naszych reakcji – powiedział dyrektor ODIHR Matteo Mecacci.

– Zrównoważonego bezpieczeństwa nie da się osiągnąć bez praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Dlatego OBWE włącza kwestie dotyczące wymiaru ludzkiego we wszystko, co robimy – powiedziała Sekretarz Generalna OBWE Helga Maria Schmid. – Robimy to w ścisłej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, kluczowym partnerem w stawianiu czoła bezprecedensowym wyzwaniom w całym regionie OBWE. Kiedy my – OBWE, nasze uczestniczące państwa, społeczeństwo obywatelskie i inni partnerzy – połączymy wysiłki, możemy poprawić bezpieczeństwo, prawa, wolności i możliwości dziś i dla przyszłych pokoleń – dodała Sekretarz Generalna OBWE.

W najbliższych dniach ponad 1500 uczestników weźmie udział w sesjach plenarnych poświęconych podstawowym wolnościom, instytucjom demokratycznym, tolerancji i niedyskryminacji, praworządności oraz kwestiom humanitarnym. Ponadto odbędzie się prawie 100 imprez towarzyszących organizowanych przez państwa uczestniczące OBWE, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i instytucje OBWE, których celem jest omówienie szerokich aspektów zobowiązań dotyczących wymiaru ludzkiego.

 

Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ