„Ogłaszamy dzisiaj międzynarodowy konkurs architektoniczny na koncepcję odbudowy Pałacu Saskiego. Odbudowa będzie przebiegała zgodnie z zasadami odbudowy konserwatorskiej, czyli z zachowaniem w miarę autentycznych materiałów i technologii” – poinformował wicepremier prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej, na której ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Organizatorem konkursu jest spółka Pałac Saski, a bezpośrednim operatorem – Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Wicepremier Gliński zaznaczył, że Pałacu z zewnątrz będzie wyglądał tak, jak w sierpniu 1939 r., ale do rozwiązania pozostają kwestie wnętrz oraz funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń.

Wiemy, że te trzy duże nieruchomości, czyli Pałac Saski, Pałac Brühla i kamienice od strony ul. Królewskiej będą zajmowane przez Senat RP, Urząd Wojewódzki, a także pięć instytucji kultury nadzorowanych przez MKiDN: Muzeum Narodowe w Warszawie, Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Polski, Zachętę oraz Biuro „Niepodległa” – przekazał szef resortu kultury.

Poinformował, że organizatorem konkursu, którego przedmiotem jest koncepcja architektoniczna, jest spółka Pałac Saski – powołana zgodnie z ustawą dot. odbudowy Pałacu Saskiego. Natomiast operatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – najbardziej doświadczona instytucja, która prowadzi tego typu międzynarodowe konkursy.

Mam nadzieję, że konkurs przebiegnie sprawnie. Został już ogłoszony na odpowiednich stronach  Unii Europejskiej. My także na naszej stronie umieścimy regulamin konkursu – przekazał prof. Piotr Gliński.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że – zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi -jednym z ważnych założeń konkursu jest wyodrębnienie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz zachowanie piwnic. Poinformował również, że niedługo rozpoczną się prace archeologiczne pod Pałacem Brühla.

Prezes Spółki Pałac Saski Jan Edmund Kowalski poinformował, że konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie nastąpią preselekcje biur architektonicznych, które zgłoszą chęć udziału w konkursie. Do drugiego etapu zostanie zaproszonych pięć biur architektonicznych, które będą już przygotowywały konkretne prace.

Założenia konkursu architektonicznego

Wymagania konkursu określa Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Zgodnie z dokumentem budynki mają zostać odtworzone według zewnętrznego kształtu architektonicznego, jaki posiadały w przeddzień wybuchu II wojny światowej tj. 31 sierpnia 1939 r. W związku z tym niezbędne jest dokładne zbadanie źródeł historycznych, w szczególności zachowanych planów, fotografii i szkiców.

Jednym z wymagań konkursu jest również odtworzenie ogrodu przy pawilonie Becka wraz z ogrodzeniem umożliwiającym swobodną komunikację z Ogrodem Saskim. Zgodnie z zapisem ustawy „układ urbanistyczny placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze znajdującym się na nim Grobem Nieznanego Żołnierza, pomnikiem Józefa Piłsudskiego, Krzyżem Papieskim, Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. oraz pomnikiem Lecha Kaczyńskiego jest nienaruszalny”. Usunięte nie mogą być również relikty zabudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego. Konkursowe wymogami zakładają, że zabytkowe piwnice Pałacu Saskiego będą wyeksponowane dla zwiedzających.

Zmiany mogą się natomiast pojawić w przestrzeni sąsiednich ulic. Zasady konkursu dopuszczają np. zwężenie fragmentu ul. Królewskiej, aby zapewnić obsługę komunikacyjną odbudowywanych obiektów.

Zamówienia publiczne w UE

Formalne uruchomienie konkursu na opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego w Warszawie musi  poprzedzić publikacja ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED – Tenders Electronic Daily). Takie ogłoszenie zostało wysłane do publikacji i w ciągu maksymalnie 5 najbliższych dni roboczych zostanie przetłumaczone na 24 języki urzędowe Unii Europejskiej. W momencie pojawienia się ogłoszenia na stronie TED, operator konkursu – Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – udostępni regulamin oraz wszelkie wymagane materiały i opracowania pozwalające na zgłoszenie udziału w konkursie.

Odbudowa Pałacu Saskiego

Odbudowa Pałacu Saskiego stanowi realizację deklaracji Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 11 listopada 2018 r., która zakończyła wieloletnią debatę publiczną nad potrzebą odbudowy historycznych gmachów przy pl. Piłsudskiego. Budowle mają stać się dopełnieniem odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej stolicy Polski, a w konsekwencji – symbolem umocnienia jedności wspólnoty obywatelskiej. Obiekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społeczną. Odbudowa zachodniej pierzei placu Piłsudskiego przywróci blask jednego z centralnych miejsc Warszawy.