Poznaliśmy kolejne wyniki naboru w Programie Sportowa Polska. 80 podmiotów otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 113 mln zł. Środki przeznaczone do przyznania w ramach tegorocznej edycji programu to ponad 250 milionów złotych!

– Rozwój infrastruktury sportowej to jeden z priorytetów kierowanego przeze mnie resortu. W tym roku zabezpieczyłem rekordowy budżet inwestycyjny w wysokości 657 mln zł, z których aż 250 mln przeznaczonych zostanie na budowę i modernizację infrastruktury lokalnej, a więc na wspieranie tych inwestycji, które w największym stopniu odpowiadają rekreacyjnym i sportowym potrzebom społeczeństwa. Cieszę się, że kolejne gminy otrzymają dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki czemu lokalne społeczności będą mogły korzystać z nowoczesnych, bezpiecznych i co ważne szeroko dostępnych obiektów – powiedział Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

To kolejne rozstrzygnięcie w ramach tegorocznej edycji Programu Sportowa Polska. Na początku września informowaliśmy o dofinansowaniach dla 23 podmiotów na kwotę blisko 67 mln zł. Więcej o tym tutaj.

Program Sportowa Polska

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej jest jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i ma na celu dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski. Program funkcjonuje od 2018 roku. W latach 2018-2021 przyznano dofinansowania na realizację 926 inwestycji na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. Edycja 2021 była rekordowa pod względem przyznanego łącznego dofinansowania – udało się wesprzeć 305 zadań na łączną kwotę blisko 400 mln zł. Wspierane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu zadania zostały podzielone na trzy grupy:

  1. Obiekty szkolne

Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.

  1. Modernizacja obiektów służących klubom sportowym

W ramach tej grupy dofinansowane są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

  1. Pozostałe obiekty ogólnodostępne

Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

Wszystkie zadania inwestycyjne – bez względu na to, w której grupie się znajdą – muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Więcej informacji w BIP

Materiały

Protokół Sportowa Polska z 26 października 2022 r.
Protokół​_Nr​_12​_z​_26​_października​_2022​_r.pdf 0.26MB