12 grudnia 2022 r. rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej w województwie małopolskim. Inwestycja zwiększy maksymalną wydajność oczyszczalni oraz podniesie standard odprowadzanych ścieków na obszarze gminy Czernichów.

– Gmina Czernichów pokazuje, w jaki sposób powinny zostać inwestowane pieniądze w gospodarkę wodno-ściekową. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej to następstwo dynamicznego rozwoju gminy, która dzięki tej inwestycji zyska dostęp do najwyższej jakości wody. Ta inwestycja to jednocześnie poprawa jakości życia mieszkańców gminy oraz przykład troski o środowisko – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej działa od pierwszej dekady XXI wieku. Ze względu na niewystarczającą wydajność, wadliwość i uciążliwość dla środowiska obecnie stosowanych urządzeń, gmina Czernichów podjęła decyzję o rozpoczęciu rozbudowy i unowocześnieniu urządzeń i instalacji zastosowanych w tej oczyszczalni. Realizacja inwestycji polegać będzie zarówno na budowie nowych obiektów, jak i przebudowie oraz rozbiórce części istniejących konstrukcji.

Obecna przepływowa technologia oczyszczalni nie daje możliwości buforowania ścieków przy zwiększonych napływach opadowych, dlatego zaprojektowano oczyszczalnię w systemie SBR (Sequential Batch Reactor – Sekwencyjny Reaktor Biologiczny), która jest niewrażliwa na gwałtowne wzrosty przepływu ścieków, przeciążenia, wahania temperatury czy chwilowy brak dopływu. Po zrealizowaniu inwestycji zwiększona zostanie projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni do 9600 RLM (Równoważnej liczby mieszkańców).

Łącznie na realizację inwestycji gmina Czernichów przeznaczy ponad 19,2 mln zł, z czego ok. 3,1 mln pochodzi z subwencji ogólnej na inwestycje kanalizacyjne. Gmina otrzymała również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12,5 mln zł.