– Jednym z głównych zadań, które realizujemy od prawie 7 lat to jest dbałość o to, żeby cała Polska rozwijała się równomiernie. Aby Polacy niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czuli się Polakami tej samej kategorii – mówi wicepremier Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami w Radziłowie.

Minister Aktywów Państwowych odwiedził miejscowości Radziłów i Kolno w woj. podlaskim, gdzie spotkał się z lokalnymi mieszkańcami.

Dzisiaj, szczególnie w Europie, w której jest tak wiele konkurencji, ważne jest dbanie o interes narodowy. Siła państwa jest niezwykle ważna. Budujemy ją nie tylko przez siłę militarną, ale również poprzez budowę zamożności regionów – dodaje.

W ciągu ostatnich trzech lat na teren województwa podlaskiego trafiło wsparcie finansowe w wysokości 7,5 mld zł. W ramach programów inwestycyjnych zainwestowano tu już ponad 4,5 mld zł. Dzięki uzyskanym środkom udało się m.in. zbudować dwie stacje uzdatniania wody, a także wyremontować drogi gminne i powiatowe.

Wicepremier zwrócił się także do lokalnych społeczności, które swoimi działaniami rozwijają i szerzą miejscową kulturę. Podkreślił ich ważność w zachowaniu tożsamości narodowej kraju.

Jestem dumny z tego, że nasz rząd w realny sposób wspiera te inicjatywy, tj. koła gospodyń wiejskich. W Europie odchodzącej od tradycji, gdzie mają znikać różnice narodowe, musimy zadbać o to, by zachować naszą tożsamość. Cieszę się, że Państwo to swoją aktywnością wspierają. Dbają o to, byśmy nie rozpłynęli się w wielkim europejskim kotle – podkreśla wicepremier.

Wicepremier wziął także udział w Festynie Jana z Kolna. Podczas trwającego wydarzenia wręczył lokalnym władzom czeki z Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich o łącznej sumie ponad 15 mln zł.