Etyka w łańcuchu pokarmowym

Etyka w łańcuchu pokarmowym

12:00-12:10    Rozpoczęcie spotkania i powitanie zaproszonych gości

12:10-12:30    „Kodeks Etyki Żywnościowej narzędziem do odbudowy etosu producenta żywności, poprawy jego wizerunku” – Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12:30-12:50    „Jak to drzewiej bywało, czyli etyka w rolnictwie w naszej historii” – dr Karol Krajewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

12:50-13:10    „Dochowanie wysokich standardów etycznych w produkcji żywności – wymogiem dochowania najwyższej jakości produktów i zaufania konsumentów” – Prof. dr inż. Janusz B. Berdowski, Przewodniczący Sekcji Przemysłu Spożywczego Polskiego Forum ISO 9000

13:10-13:30    „Zasady etyki w codziennym życiu konsumenta” – Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów

13:30-13:50    „Szczęśliwe zwierzę = szczęśliwy człowiek” – Wojciech Albert Kurkowski, Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt

13:50-14:50    Dyskusja

14:50-15:00    Podsumowanie i zakończenie spotkania

DSC 5047 Kopia 1024x683

DSC 5057 Kopia 1024x683